Observerer at rådmannen har satt ned en arbeidsgruppe som skal arbeide med prosjektet «Omstilling 2016». Dette er en gruppe som består av  medlemmene i  formannskapet og representanter fra fagforeningene.

1 januar 1988 ble Larvik slått sammen med Stavern, Tjølling, Brunlanes og Hedrum til nye Larvik storkommune. Alle husker at kommunesammenslåingen var omstridt og folkeavstemningen i blandt annet i Tjølling sa 16 % av befolkningen ja.

Ved denne sammenslåingen av 5 kommuner til en så ble det et stort overskudd av ledere. Fagforeningen var sterke og fikk trumfet mellom at ingen skulle miste jobben. Og ingen skulle gå ned i lønn. Dette medførte at disse lederne fikk titler som spesial konsulenter og senior rådgivere.

Disse merkostnadene var nok en av hovedgrunnen til at Larvik kommune havnet i Robek-registeret fra 2012 til 2013.

Rådmannen gjorde så en stor omorganisering i 2014. Fire nye kommunalsjefer ble ansatt og 17 gamle enhetsledere ble omplassert. Stabsavdelingen ble utvidet og de fire kommunalsjefen fikk inn de fleste av de omplasserte enhetsledere som «rådgivere».

Når Larvik kommune nå skal i gang med prosjekt «Omstilling 2016» så bør en kanskje bruke modellen som Tormod Hermansen brukte i 1995. Han  endret Televerket til Telenor AS. I forkant av dette etablerte han Televerkets Nye Muligheter (TNM). Her havnet alle de overtallige , ca 4300 personer. Nye selskaper ble etablert , målrettet jobbsøking, kompetanseutvikling og samarbeid med eksternt næringsliv. De fleste av de 4300 personene hadde fått seg nye jobber når TNM ble avviklet i 1997.

Er dette en ide for Larvik nå i 2016 ? Etabler Larvik Kommunes Nye Muligheter (LKNM). Det er jo også besluttet at Lardal og Larvik skal bli en kommune i 2018 og da har en LKNM operativ som en egen avdeling i den nye storkommunen.

Håper dette kan være noen tips til arbeidsgruppen som skal  samles flere ganger frem til utgangen av mai. Planen er at saken så sendes ut til politisk behandling.

Hvis det ønskes mer informasjon om hvordan TNM ble etablert så ble saken orientert om i Stortinget i ettertid. Les orienteringen på denne linken.  

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *