Birger Moss Johnsen (født 8. desember 1888 i Larvik, død 14. juli 1963) var kunstner. Han het opprinnelig Birger Johnsen, men tok senere navnet Birger Moss Johnsen. Foreldrene var var overrettssakfører Johan Julius August Johnsen (1851–1914) og Julie Franziska Louise, født Moss (1850–1929). Faren var født i Stokke, mens moren var født i Luster. Birger giftet seg i 1914 med sangerinnen Borghild Marie Larsen (1882–1967). På 1930- og 1940-tallet holdt han en rekke kåserier på radio, hvor kona sang.

Ifølge Folketellingen 1891 bodde Birger sammen med sine foreldre, søsken og to tjenestepiker i Bredochs gate 4 i Larvik. Året før hadde faren blitt utnevnt til sorenskriver i Vadsø. Birger og resten av familien flyttet sammen med ham. Faren var også stortingsrepresentant for Høyre 1898-1900.  Da Johan Julius August Johnsen tiltrådte som byfogd i Tønsberg i 1900 flyttet hele familien dit.

Birger avla eksamen ved Oslo Handelsgymnasium i 1908. Han studerte ved Den kgl. Tegneskole (1908–1910), Christian Kroghs malerskole (1909) og Statens Kunstakademi under Krohg og Halfdan Strøm 1909-1910.

Maleren Kristoffer Sinding-Larsen, som hadde sin bror i Stavern og var medlem av Bildende Kunstneres Styre, lanserte i 1909 idéen om et friluftsakademi på Citadelløya og at 10–12 kunstnere kunne innkvarteres der. Han fikk sitt styre sitt med på å sende en søknad til Forsvarsdepartementet om at de ønsket å sikre både Kommandantboligen og de andre bygningene på øya til dette formål. Søknaden ble innvilget. I 1910 flyttet Birger inn som første og eneste kunstner. Han tegnet, pusset båt og ventet på forsterkninger. Disse kom i 1911. Birger debuterte ved Høstutstillingen samme år. Sin første separatutstilling hadde han i Gallerie Moos, Genève, i 1915.

Bilde: «Vielsen». Eid av Skien kommunes kunstsamling.

Birger ble ansatt i Morgenposten som tegner fra 1915 og som kunstkritiker 1920–1959. Han var med på å stifte Tegnerforbundet i 1916 og satt som styreformann 1919–1922. Birger var også med på å starte Unge Kunstneres Samfund i 1921 og var dets formann 1923-1930. Han ble senere dets æresmedlem. Birger var medlem av juryen for Høstutstillingen 1923–1924. Han satt også i Bildende Kunstneres Styre 1931–1933, var medlem av Nasjonalgalleriets råd og innkjøpskomité 1931–1934 samt medlem av styret for Oslo Kunstforening 1936–1940. Birger drev en tid malerskole og var også lærer ved amatørmalerklubber i Oslo/Bærum. Han gav undervisning til Frans Widerberg 1951–1952. Frans var Birgers grandnevø. Han var dattersønnen til søsteren Borghild

Sigrid Rømcke Thue skrev i Norsk Kunstnerleksikon at han hele sitt liv var forankret i en litt grov realistisk uttrykksform. Han mottok en rekke impulser, spesielt fra fransk kunst. Raske, skissepregete arbeider er blitt til i stor malerglede. Hans landskaper er utført med brede, kraftige strøk. Figurbilder og portretter har gjerne et element av humor, stundom grensende til det groteske. Som tegner benyttet Moss-Johnsen flere teknikker, som grafiker ble litografiet hans viktigste uttrykksmiddel.

Han var ansvarlig for dekorasjoner i Schoushallen og Restaurant Guldfisken, begge i Oslo. Johnsen illustrerte 1948-utgivelsen Eventyr for barn av Peter Christen Asbjørnsen (1812–1855).

Jeg synes at kommunen i jubileumsåret burde sette opp en plakett på ytterveggen til Bredochs gate 4 og at Larvik kunstforening stiller ut noen av hans verker.

Morten Bakkeli

Takk til Birger Moss Johnsens grandniese Sigrid Hageler Dahl for utfyllende opplysninger om hans liv.

Les saken om Larviks Finn her. 

Les saken om Anna Hvoslef  her.

Les saken om Reidar Thommessen her.

Les saken om Oscar Wisting her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *