Nå nærmer det seg tog avganger via Øya krysset i Larvik kommune.

I 2020 henvendte Bergene Holm AS, Norske Skog ASA og Greencarrier seg til Larvik Havn med ønske om å ta i bruk jernbanesporene og terminalområdet tilknyttet Larvik havn, for frakt av tømmer og flis til og fra Larvik.

Prosjektet har et stramt tidsløp hvor målet til Larvik havn er å kunne starte opp drift på sporet og terminalen innen  juni 2021.

Larvik Havn har de siste ukene gjennomført møter med Spordrift AS som på vegne av Bane Nor har
vurdert sikkerhetsmessige tiltak basert på planene. Hele referatet kan du lese her. 

I tillegg er det også gjennomført møte med Statens vegvesen og Vestfold og Telemark Fylkeskommune der alle trafikkmessige forhold som fremkommer av RAMS og sikkerhetsoppfølgingsplan er gjennomgått. Hele referatet kan du lese her. 

Vesentlige fakta som kom frem av presentasjonene på møtene:

o Det skal søkes om midlertidig drift på havnesporet for å understøtte kunder for frakt av tømmer og flis fra Larvik til Halden.

o Toget lastes/losses på terminalområde Larvik Havn. Toget har ankomst sen kveld og avgang tidlig morgen med svært liten påvirkning av lokal veitrafikk.

o Ved kryssing av tog vil vare i ca. totalt 18 minutter fordelt på to omganger. Dette inkluderer en åpning for trafikken på 5 minutter (se vedlagt rapport/søknad side25).

o Prosjektet innebærer en ukentlig ankomst/avgang

o Midlertidig drift/tiltak må avklares gjennom en søknad etter plan og bygningsloven

o Prosjektet har gode miljøeffekter da det erstatter et vesentlig antall vogntog på vei mellom Larvik og Halden. (se side 4 i rapport/søknad)

o Drift på sporet forutsetter (ref. SJT godkjenning) å gjennomføre flere sikkerhetsmessige tiltak, etablere særbestemmelser, instrukser, prosedyrer og beredskapsplan for terminal, samt inngå en tillktynings-, forvaltning-, drift og vedlikeholdsavtale med Bane Nor

o Planoverganger sikres med manuelle bommer og personell for sikring av øyakrysset.

o Sikkerhetsgjerder mellom spor og gang – og sykkelsti etableres

o Støygjerde mellom bebyggelse nord for Øyakrysset mot RV 400, skal forlenges frem til Lerkelundveien i nord.

o Fysiske tiltak som nevnt over er avklart med Bane Nor ved hjelp av personell fra Spordrift AS.

o Signalanlegget i Øyakrysset som pt. er ute av drift skal renoveres. Utredning pågår.

o Enkel løsning for kjøreveier og produksjonsareal på terminal etableres

o Larvik Havn har som et mål å få drift på havnesporet innen 6 måneder.

Larvik Havns mål er å kunne starte opp drift på sporet og terminalen i løpet av sommeren 2021.

 

Les en tidligere sak om Larvik Havn her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *