Ordfører Erik Bringedal forteller FRP politiker Per Manvik hvorfor han ikke kan fortsette å «saksbehandle» saker som er under behandling hos kommunedirektøren.

«Henvendelser som etter sitt innhold ikke er spørsmål, men føringer, anførsler eller pålegg angående en bestemt saksbehandling skal ikke fremsettes for administrasjonen, da dette bryter med lovregulert ansvarsdeling mellom politikk og administrasjon. Slike meningsytringer må fremsettes i det aktuelle folkevalgte organet og eventuelt føre til vedtak og til oppfølging fra administrasjonen.»

«I den konkrete sak du denne gang tar opp vedrørende prosjektet på Risøya, har administrasjonen engasjert et eksternt konsulent firma – etter vedtak i formannskapet – for å få en uavhengige vurdering av konsekvenser ved arbeid med grunnforhold på området. Utkast til rapport skal fremlegges medio april. Det blir helt feil når du som politiker krever at tiltakshaver, tiltakshavers konsulenter, deg selv, kommunedirektør, administrasjon og det eksterne selskapet kommunen har engasjert, skal avholde felles møter i slik sak når den er under administrativ behandling og utredning. At du får en negativ tilbakemelding på dette kravet fra kommunedirektøren kan ikke utlegges som at du ikke får tilbakemelding eller informasjon. Det blir helt urimelig og direkte galt. Som ordfører kan jeg ikke instruere noen annen politiker, men jeg har et ansvar for at vi som politikere overholder de krav og regler som gjelder for forholdet mellom politikk og administrasjon. Derfor støtter jeg kommunedirektøren i det tilsvar hun har gitt deg.»

Les hele mailen fra Erik Bringedal her. 

 

Les tidligere sak»Blir Per Manvik holdt for narr av kommunedirektør Gro Herheim» her. 

Les tidligere sak «Drives det forskjellsbehandling i Larvik kommune» her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *