Tillatelse til oppføring av bolig – Dispensasjon fra arealformålet LNF. Trekullveien i Kjerringvik.

Tillatelse til oppføring av bolig – Dispensasjon fra arealformålet LNF. Trekullveien i Kjerringvik.

Det ble i vedtak 10.10.17 gitt tillatelse til opprettelse av grunneiendommer på gbnr. 1009/94 og 95 i Trekullveien i Kjerringvik. Se hele vedtaket her. 
Per Manvik (FRP) fremmet følgende forslag:«Planutvalget viser til utfyllende saksframlegg og begrunnelsen i forrige behandling av saken og Fylkesmannens uttalelse hvor det ikke fremmes merknader til tiltaket.»

Klagen tas til følge.«Planutvalget gir dispensasjon fra LNF formålet, og gir tillatelse til opprettelse av to nye grunneiendommer til boligformål fra eiendommen gbnr 1099/52 ved Trekullveien.»

Manviks forslag ble vedtatt med 7 (Manvik FRP, Nyland AP, Løsnæs AP, Eliassen KRF, Steen H, Offenberg H, Gjetrang MDG) mot 2 (Eliassen SV, Hunskaar SP) stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag.

Administrasjonen mener at det på nytt må søkes dispensasjon på byggesøknaden. Dette har medført at tidligere eier har engasjert seg i saken og løftet den opp til kommunedirektør. Les hele mailen her. 

Tidligere eier av tomtene Stein Eriksen skriver blant annet dette i mailen til Gro Herheim:
«Det ble kort tid etter inngått kjøpsavtale for begge tomtene med Line og Arne Nicander.Han var ansatt i kommunen og han orienterte meg om at han også hadde snakket med Terje Karlsen om samme problemstilling før han la inn bud på eiendommene, og at han også hadde fått opplyst at dette var helt greit og ikke ville medføre problemer. Avtalen med Nicander ble senere hevet, men grunnlaget for tomtene er fortsatt det samme. Slik saksgangen nå fremtrer, kan man undres på om det er «trynefaktor» som ligger til grunn for beslutninger / saksbehandling i Larvik kommune..»

Tidligere eier har nå engasjert advokat Os og følgende brev ble sendt Cathrine Wærvågen 03.02.21. Les brevet her. 

Byggesaksjef Wærvågen svarer opp brevet fra advokat Os 03.02.21. Les brevet her. 

Advokat Os svarer opp med nytt brev 03.02.21. Les brevet her. 

Advokat svarer opp med nytt brev 05.02.21. Les hele brevet her. 

Etter mye støy i media og etter anbefaling fra Statsforvalteren har saken nå blitt godkjent 22 februar 2021.

Vedtak godkjenning:
«Larvik kommune gir tillatelse til oppføring av bolig på gbnr. 1099/94, slik det er søkt om i søknad mottatt 03.09.2020, etter plan- og bygningsloven § 20-3 og § 20-4.
Søknaden om dispensasjon fra arealformålet LNF godkjennes, etter plan- og bygningsloven § 19-2.» Les hele godkjenningen her. 

 

Les tidligere sak «Støy rundt saksbehandlingen av to boligtomter i Kjerringvik» her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

2021-02-26T19:13:39+01:0026. februar 2021|Samfunn, Ukategorisert|
Go to Top