«Etter min oppfatning er Tjøme dommen knusende for alle de tre tiltalte.»

«Etter min oppfatning er Tjøme dommen knusende for alle de tre tiltalte.»

Bøkebloggen møtte Tom Ravndal fra Tønsberg første gangen 20 september 2019 etter at vi hadde invitert han hit til Larvik i et møte med noen politikere. Se sak fra møtet her.

Som kjent så er Tom Ravndal mannen som er kjent for å ha avdekket svært mye ulovlig byggeaktivitet på Tjøme.

Vi setter stor pris på alle samtaler og møter vi har hatt de siste to årene. Og Ravndal har også fått innblikk i mange av sakene som pågår i Larvik kommune for tiden.

Derfor har vi nå spurt Ravndal om å komme med noen kommentarer etter at han har lest den ferske dommen. Han skriver følgende:

«Jeg har brukt god tid på å lese dommen og etter min oppfatning er den knusende for alle de tre tiltalte.

Det mest interessante er egentlig å lese hvordan de to tidligere byggesakslederne fullstendig har oversett lover og regler ved å gi lovstridige byggetillatelser på delegasjon.

Dommeren konkluderer med at dette er gjort forsettlig og på den måten har man unngått politisk behandling og fylkesmannens innblanding…

Dommen konkluderer også med at Harald Svendsen var inhabil til å behandle byggesøknader fra Breili & Partnere A/S.

Spørsmålet jeg nå stiller meg er hva Færder kommune skal gjøre med de sakene som likevel ble behandlet?

Både dommeren og aktor mener saken er av stor betydning i forhold til strandsonevernet. I dommen står det følgende:

-Som offentlig tjenestemann og leder av byggesaksavdelingen i Tjøme kommune hadde Svendsen en særlig betrodd stilling. Mange av de avgjørelsene han tok, hadde betydning ikke bare for den enkelte søker, men også for allmennhetens ferdsel langs sjøen og for forvaltningen av det biologiske mangfoldet i området.

På Økokrims nettside står det om dommen:

-Reglene om vern av strandsonen skal ivareta fellesskapets interesser, både med hensyn til tilgjengelighet og fri ferdsel, og med hensyn til miljøet. Dommen gir et tydelig signal om at overtredelser av reglene på dette området også kan få strafferettslige konsekvenser. Av allmennpreventive grunner er dette svært viktig, sier aktor Esben Kyhring.

Dommen ble anket på stedet og er derfor ikke rettskraftig.

Likevel tror jeg innholdet i dommen vil lette kommunens arbeid med ulovlighetssaker fremover. Så blir det spennende å se om Økokrim vil ta ut flere tiltaler når de fire politianmeldte sakene er ferdig etterforsket.»

Tom Ravndal

 

Du kan lese hele Tjøme dommen her, tjomedom

Les en tidligere sak fra Svartebukt her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

2021-03-20T07:49:42+01:0020. mars 2021|Samfunn|
Go to Top