«Falster familien knust i retten av Norsk Stein. «

«Falster familien knust i retten av Norsk Stein. «

Det er avsagt dom i Svartebukt saken i Larvik.

Norsk Stein ble frikjent og saken mot Larvik kommune ble avvist.

Bøkebloggen kontaktet advokat Os for en kommentar og fikk denne tilbakemelding torsdag kveld.

«Våre klienter er selvsagt skuffet over dommen.»

«Skrotstein er skipet ut med lekter og slepebåt fra Revet gjennom flere år forut for etableringen av Svartebukt Havn. Utskipning med lekter og slepebåt lå også til grunn for søknad om regulering av Svartebukt Havn. De 6-7 første årene ble havnen drevet i all hovedsak med lekter og slepebåt og kun tidvis med noen svært små skip.»

«Lekterbryggen ble lagt ut for å gi tilgang til det som Norsk Stein selv omtaler som «enorme skip». Lekterbryggen er ulovlig da den ikke er omsøkt i henhold til plan- og bygningsloven og den ligger utenfor planområdet. At Norsk Stein og Larvik havn skal kunne legge om driften med drastiske konsekvenser for omgivelsene uten å omsøke dette er uforståelig.»

«Driftsomleggingen har tidvis medført så mye støy og luftforurensning at de nærmeste naboene evakuerer fritidsboligene sine når lasteskipene ligger i havnen. Et skipsanløp med døgnkontinuerlig støy kan vare i inntil 10 dager. Det er krevende å forholde seg til når skip anløper med svært kort varsel.» 

«Vi vurdere nå hvorvidt dommen skal ankes.».

Bøkebloggen observerer at dommeren ikke har kommentert en rekke av saksøkers rettslige anførsler i saken.

Og når det gjaldt lekteren avviste dommeren å ta stilling til om denne var ulovlig utlagt, og i forhold til tolkning av reguleringsplan mener dommeren at skip kan anløpe selv om forarbeidene kun omtaler lekter og slepebåt.

Til info så fikk familien Falster i sin tid Kr. 50.000 i ulempeerstatning.

Du kan lese hele dommer her, Dom i sivil sak Svartebukt.

Denne dommen viser vel nok en gang at det er vanskelig å ta opp kampen mot en kommune og store firmaer? Selv om det kan dokumenteres ulovligheter?

Det blir «Musas kamp mot Goliat»!

Men vi har flere ganger observert at slike dommer fra tingretten får et annet utfall ved en anke til lagmannsretten.

 

Les en tidligere sak fra Svartebukt her. 

Les hele rapport fra dag en i retten på denne link.

Les hele rapporten fra dag to i retten på denne link.

Les hele rapporten fra dag tre i retten på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

2021-03-12T08:17:07+01:0012. mars 2021|Samfunn|
Go to Top