Bøkebloggen følger rettssaken og i dag er det KLP som skal ha inn sine vitner i saken.

KLP stiller med åtte vitner fra Norsk Gjenvinning, Sør-Øst politidistrikt, Fayer og KLP.

Første vitne er Rune Jensen, Norsk Gjenvinning.

Renovatør som kjører for Norsk Gjenvinning. Har en privat sak gående mot Larvik kommune.

KLP advokat stiller spørsmål.

Har du vært kontaktet av begge advokatene? Ja.
Hvorfor ville du ikke snakke med meg første gang jeg tok kontakt? Fordi jeg hadde en privat sak. Larvik kommune tok livet av min mor på sykehjemmet. Hun døde etter at hun ble sterkt forbrent etter at hun ble forlatt alene ute på en veranda for å få en røyk. Episoden skjedde for litt over et år siden på et sykehjem.
Hvor lenge har du jobbet som renovatør? 22 år i Larvik og Sandefjord.
Hva slags kjøring på biblioteket? LK flyttet over til næring søppel i januar 2014.
Hva slags avfall? 240 liter ved hovedinngang og de store ved personalinngang.
Hvor havner plast? Plast havner i restavfall. Ikke noe poeng å sortere plast i egne beholdere.
Dagen din på jobb? Tilsendt en rute hver ettermiddag for morgendagen. Tid 0330-0900. Mest effektiv på natten.
Når tømmes biblioteket? Sentrum kjøres etter 0500. Biblioteket 0530-0600. Tømte de store beholdere først.
Personalinngang inntil vegg? Ja. Må trille de ut til bilen og tømmer dem i bilen. Kjører så rundt bygget og tømmer 240liter ved personal. Den har aldri vært låst noen gang.
Hvor sto denne plassert? Det var varierte hvor den sto. Plasserte den tilbake der den sto.
Henter du på andre kommunale bygg? Noen barnehager har det også stått beholdere inntil vegg. Ingen var låst før brannen. Nå er det gjort endringer. Det tar lengre tid med tømming når beholdere er låst.

Larvik kommunes advokat stiller spørsmål.

Siste tømming før brann? Det husker jeg ikke. Fast ukedag.
Hvor full var 240 l beholder ved hovedinngang ? Denne var alltid full.
Har du vekt i bilen? Ja, den veide 20-30 kg. Stort sett restavfall i denne. Brusflakser, ispapir.
Hvor sto den? Flest ganger på høyre siden av lysmast. Noen ganger på venstre side, nesten helt ute ved parkeringsplassen.
Har den noen gang stått inntil vegg ? Nei.
Personalinngang? De fleste hadde lås. Matavfall ble hentet av annen bil.

Andre vitne er Bent Kenneth Svendsen, politioverbetjent Sør-Øst politidisktrikt.

Bosatt i Horten. Politioverbetjent.

KLP advokat stiller spørsmål.
Hva er jobben din? Kriminalteknisk avdeling. Gruppeleder. Fordele oppgaver. Også ute i oppdrag.
Utdannelse? Politiskolen. Kriminaltekniske kurs. Jobbet 16 år med dette.
Hvordan kom du inn i i bibliotek saken? Åstedsundersøkelse. Undersøkelse 19 november 2019.
Åstedsrapport skrevet? Ja. Oppdraget var å prøve å finne arnestedet. Var sammen med en annen betjent. Lokale eltislyn var også med. Tok en mengde bilder som ligger i mappen.
Konklusjon i åstedrappport? Arnestedet er i en bestemt beholder ved personal inngangen. Brukt vitneforklaringer hvor de så brannen startet. Gode taktiske opplysninger i saken. Politi patruljen tok første bilde som viser hvor brann startet. Patruljen kom 8 minutter etter at 110 sentralen fikk alarmen. Syv avfalls beholdere i dette området. Sjekket også ut om det kunne være elektrisk feil som hadde startet brannen inne i bygget. Konkluderte raskt at arnestedet var på utsiden av bygget. Arnestedet var antagelig i en 140 liter beholder uten lås. Denne har antagelig stått 30-40 cm vekk fra veggen.
Hvor sikre er politiet på at de har funnet riktige arnested? Er så sikre som de kan bli. Står i rapporten at det «taler sterkt» og det betyr at politiet er så sikre de kan være for at dette er riktig arnested.

Larvik kommunes advokat stiller spørsmål.

Når hadde vitnet sett tiltalte ved biblioteket? Det var antagelig når brannalarmen gikk. Et vitne så han stakk av sted mot Bøkeskogen.
Avhørte du siktede? Nei, kun lest hva han har sagt i avhør.

Tredje vitne er Per Magne Iversen, utreder Faver.

Bor i Aurskog. Krimkonsult PM Iversen. selvstendig næringsdrivende. Jobber for Faver.

KLP advokat stiller spørsmål.
Pensjonert politimann? Ja. Jobbet fra 1970 i politiet. UP og vakter. Etterforskning fra 1984. Kripos de siste 20 årene. Som pensjonist(i 15 år nå) jobber på oppdrag for forsikring. Sensor på Politihøgskolen i dag.
Hva jobbet du med i Kripos? Jobbet i branngruppen. Jobbet også med voldssaker. Siste 3 året leder for teknisk avsnitt. Ledet 20 krimteknikere. Ledet også labavdelingen med 120 ansatte.
Hvordan kom du inn i saken? Ble koblet inn 21 november 2019. Ble kontaktet av leder i Faver.  Dro ned til Larvik. Har skrevet en rapport i saken.
Kort sammendrag rapport? Fikk inntrykk av at politiet hadde vært der. Rapporten gjengir det han så på åstedet. Tok en del bilder. Gravde ut restene av de brente søppeldunkene. To dunker med to hjul lengst til venstre og resten hadde fire hjul. Antagelig var disse to dunkene på 140 liter og 240 liter.
Hva var oppdraget? Prøve å finne ut arnested og finne ut antall søppel dunker som hadde stått langs veggen.
Hva med europallen? Fant rester av en pall rett ved takrennen, der hvor det er gjennombrenning i veggen. Restene av pallen ligger rett ved en del heller som er stablet. Paller brenner meget godt pga god tilgang til oksygen.

Larvik kommunes advokat stiller spørsmål.
Hva var samhandling med politiet i saken? Lager  en selvstendig rapport. Politiet har ikke samme interesser. Tar forbehold om at politiet har gjort jobben sin. Det hender at det er samarbeid. Men ikke i denne saken.
Hva er oppgaven til Faver? Avgjøre om en skal kjøre regress. Prøver å avklare fakta i forsikringssaker.

Fjerde vitne er Grete Soot, utreder Faver.

Bor i Sandefjord. Selvstendig næringsdrivende. Sensor for Politihøgskolen. Gift med Dag Styrvold som også jobber for Faver.

KLP advokat stiller spørsmål.
Karriere i politiet? Jobbet i Drammen. Økonomisk utdannelse. Jobbet med økonomiske kriminalitet. Økokrim. Undervist på Politihøgskolen. Jobbet de siste årene i Sør Øst Politidistrikt.
Hvem snakket du først med? Fikk politidokumentene tirsdag etter brannen. Nørberg fra biblioteket var første vitne.
Har du referatet fra avhøret med Nørberg? Ja. Leser dette opp for retten. Referatet er datert 22 november 2019.
Hva skjedde så ? Ringte Nørberg opp for å gjennomgå intervjuet , men hun svarte aldri på telefon.Prøvde tre ganger på telefon. Uheldig at dette ikke har blitt godkjent i ettertid.
Referat med Kari Molvær? Hun har sett beholder ved publikumsinngang. Men tror ikke at denne har blitt flyttet på av ansatte på biblioteket. 6 desember skriver Molvær at hun har snakket med flere ansatte. Hadde hatt et møte med Tinnseth på Eiendom i september 2019. Men Molvær sier at hun ikke har kjennskap til krav om plassering av søppel beholdere.
Referat med Ugland fra Gjennvinng? Ugland henter matavfall hver tirsdag. Hentet tirsdag12 november 2019 før brannen. Han var veldig usikker på om det sto en liten restavfall beholder ved siden av beholder for matavfall.
Snakket med vaktmester Per Gunnar Sjulstad 29 november 2019? Skrev et resyme. Ansatt 1 august 2018. Ikke noe ansvar med avfalls beholdere. Han fortalte at det sto en beholder ved publikum inngang. Men den var ikke låst.
Hva sa tiltalte til Grete Soot på telefon? Tiltalte soner nå sin straff i Sem Fengsel. Han har nå fortalt på telefon til Soot at han IKKE har flyttet noen søppel beholder fra publikum inngang. Beholderen han tente på sto nede ved personal inngang og den var IKKE låst. Den sto ca en meter fra veggen.

Larvik kommunes advokat stiller spørsmål.
Komnæs mener at dette er uhørt når de nå kommer med et intervju med siktede 18 mars 2021.
Nørberg har ikke ? Sendte du dette på mail til Nørberg? Hun besvarte ikke henvendelsen.
Samtale med domfelte? Han tillegger du en troverdighet. Han sier at den sto en meter fra veggen.
Samtale med Benny Ugland? Det er mørkt der og ikke noe lys. Matavfallet sto ytterst til venstre. Han mente at det muligens sto en beholder for glass der. Det sto en mindre beholder ved siden av mat beholder.
Under anbefalingen noen spørsmål ? Larvik kommune har genrelt gode rutiner for brann. Rutiner for biblioteket var ikke helt på plass. Brannen hadde ikke oppstått hvis Larvik kommune hadde fulgt KLP sine retningslinjer i forsikringsavtalen.
Hvor lenge har trepallen ligget der? Pallen har ikke hatt innvirkning på selve brannen.
Hvem har plassert beholderen? Faver konkludere med at det er ansatte som har flyttet beholderen. Det er ikke tiltaltes uttalelse som har medført denne konklusjonen.

Femte vitne er Dag Styrvold, utreder Faver.

Utgår som vitne

 

 

Sjette vitne er  Geir Grønsholt, fagsjef KLP.

Bor i 1430 Ås. Fagsjef KLP.

KLP advokat stiller spørsmål.
Hva er din karriere i KLP ? 1980 salg forsikring. 1997 i KLP. 15 ansatte den gang. Fagsjef foregående arbeid fra 2000.
Hva er skadeforebyggende arbeid? Lage analyser av hvorfor skaden skjer. Begrense skader på bygg. Holde kurs for kunder for å forebygge. Jobber ut mot kundesiden. Mye reising før corona. Laget læringskurs nå. Har holdt kurs i Larvik i 2007-2008 , den gang for HMS avdelingen. Teams møte med Eiendom i Larvik kommune etter brannen i 2019.
Kan du fortelle litt om prosjektet du var leder for? Viktig at kommunene er med i dette prosjektet. Håndtering av avholds beholdere. Sikkerhetsforskriftene for dette startet opp rundt år 2000. Da var det mange branner på skoler og barnehager. Kom regler i 2005.  I 2014 dukket det opp et case med fem meters avstand kontra åtte meters avstand. Så kom det en standard anbefaling for dette fra 1 januar 2016. KLP har fulgt denne anbefaling fra Finans Norge. Avstand ble fem meter og alle mobile avfallsbeholdere skulle låses fast.
Ønsker en titt på sikkerhetsforskriften? Har vært gjeldene fra 1 januar 2016. Grønsholt gjennomgår forskriften for retten. Avstand skal være fem meter fra bygg og mobile beholdere skal være låst fast.

Larvik kommunes advokat stiller spørsmål.
Ingen spørsmål herfra.

Syvende vitne er Steinar Haukeland, distriktssjef KLP.

Bor i Oslo. Distriktssjef i KLP.

KLP advokat stiller spørsmål.
Arbeidserfaring? Startet i forsikring for 20 år siden. 12 år i KLP. Siste året som distriksstjef. Har autorisasjon. Autorisert forsikrings rådgiver.
Ansvar i selskapet? Følger opp kunder som kjøper direkte. Kunder i Vestfold, Vestland og Troms. Har to meglere som kunder.
Samarbeid med Larvik kommune ? KLP kunder fra 2007- 2010 .Valgte så vekk KLP noen år.  Tilbake fra 2015. Var med på anbudsjobben i 2015. Linda Brodin hadde ansvar fra 2007. Larvik brukte Willis som megler i 2015. I 2018 byttet Larvik kommune til Aon Norge. Stor forskjell på samarbeidet mellom KLP og kommunen hvis en går via megler eller kjøper direkte.
16 mai 2019 var det oppstartsmøte med Aon Norge i Bergen. Sikkerhetsforskriftene er et viktig punkt og KLP forventer at megler Aon Norge følger opp dette med Larvik kommune.
Befaring på bygg i Larvik kommune i 2020? Det hadde vært dialog med megler om befaringen. I løpet av våren 2020 ønsket de å ta en befaringen. 29 juni 2020 fant befaringen sted. Uten kunden Larvik kommune.
Hvorfor forsikringsøkning? Alle kunder i KLP fikk en økning på 15% . Dette skyldes selvfølgelig store skader som bibliotekbrannen.

Larvik kommunes advokat stiller spørsmål.
Hva er begrepet skadeforebyggende tiltak ? Dette står i tilbudet. Dette står i tilbudet til megler. Befaringer er en del av forebyggende tiltak.
Hva med Mesterfjellet skole og Farrishallen befaringen? KLP oppfatter at funnene er på grensen til grove tilfeller. Når en finner brudd på over halvparten av stedene så er dette grovt.

Åttende vitne er Erik Moskvil, senior skadebehandler KLP.

Bor i Fagerstrand . Senior skadebehandler i KLP

KLP advokat stiller spørsmål.
Hva er din jobb erfaring? I KLP fra 1998. Jobbet 10 år i Storebrand tidligere. Jobber nå i storskade KLP.
Er avkorting 35% på Larvik bibliotek? Det er avkortet 35% av summen. Ca 1,5 mill erstattet før avkortingen ble fremsatt.
Hvordan kom du inn i saken? Ble meldt til vaktelefon. Hadde bakvakt denne helgen. Hadde kontakt med SSG samme helgen. Mandag ble han tildelt saken.
Hva gjorde du da? Satte sakkyndige på saken umiddelbart. Noe kontakt med kommunen. Faver blir koblet inn i alle brannskader for å granske skaden. Takstmennene kommer med en ca oversikt på skaden. 55 millioner var første utkast på skadene. Nå er nivået på ca 60 millioner. Har ikke innhentet anbud på gjennoppbygging. KLP styrer dette arbeidet.
Hvordan er klima mellom Larvik kommune og KLP? Klima er bra. Hadde et møte med Larvik kommune 28 november 2019 sammen med megler Aon og Larvik kommune. Diskuterte midlertidig drift av bibliotek.

Larvik kommunes advokat stiller spørsmål.
Hva er det totale skade beløpet? Det er ca 60 millioner med 35% avkorting.
Kvalitet på Favers arbeid? KLP har tillit til den jobben som utføres av dette firma.
Avkortingsbrevet fra KLP? Kommunen hadde ikke klare regler for sikkerhet rundt plassering av søppel beholdere. Dette er knyttet til biblioteket.
Hvilke rapporter bruker KLP? Støtter seg både på politi etterforskning og Favers gransking.

Advokatene la inn noen nye prosesskriv til saken som siste punkt i retten onsdag.

Rettssaken avsluttes torsdag 25 mars med saksøkers prosedyre og saksøktes prosedyre.

 

Les referat fra mandag i Larvik tingrett her. 

Les referat fra tirsdag i Larvik tingrett her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *