Torsdag kveld 5 september 2019  var ordførerkandidatene i Larviks ti største partier samlet på Sanden kafé til den siste store debatten før valget på førstkommende mandag.

Foto: nrk.no

Eiendomsutvikler Thore Liverød fra Alpha Eiendom AS var også på plass og fikk frem sine synspunkter om Larvik kommune. Han uttalte blant annet dette:

«– Det verste du kan gjøre mot sentrum er å legge kontorarbeidsplassene andre steder. Et pensjonistpar i en leilighet på 70 kvadratmeter sniker seg kanskje ned til Narvesen for å kjøpe Dagbladet to ganger i uken. Men har du et legekontor på samme plassen har du fem, seks arbeidsplasser og hundrevis av kunder i uka som bruker resten av byen i tillegg, sa Liverød.»

Thore Liverød skrøt også hemningsløst av Byggesak i Larvik kommune. «- Larvik kommunes administrasjon er fantastiske, fantastiske!»  Hør hele seansen (fra 32:25) her. 

Bøkebloggen er derfor meget overrasket over at Alpha Eiendom AS via sin advokat Steinar Sørlie nå truer Larvik kommune med stevning i uenigheter rundt reguleringsplanen på Saltbrygga ved Hølen.

Advokat Steinar Sørlie avslutter brevet slik: «-Jeg gjør på vegne av Hvalen Utvikling AS oppmerksom på at det er aktuelt å reise søksmål for å få dom for at selskapet uten samtykke av kommunen har rett til å kreve dokumentet slettet.»

Les hele brevet her, Prosessvarsel – Parkering – Hvalen Utvikling AS

Foto: Bøkebloggen

Foto: Bøkebloggen

Bakgrunnen for dette varselet om søksmål startet om uenigheter om tinglysning av parkeringsplasser på Saltbrygga.

Det ble så avholdt et møte mellom Larvik kommune og advokat Steinar Sørlie/ Thore Liverød 21 januar 2021.

4 februar 2021 sender Kommunalsjef Verdiskaping og stedsutvikling Hilde Bøkestad ut et brev til Hvalen Utvikling AS. Bøkestad avslutter brevet slik:

«Vi vil også gjenta at vi foreløpig venter på svar fra statsforvalter/departementet på spørsmål om kommunen faktisk har anledning til å kreve tinglyst rett for parkering, når parkeringen løses utenfor egen eiendom.
Vi vil vurdere den tinglyste erklæringen og hvilke eventuelle muligheter vi har for å godta sletting/endringer av parkeringsrettighetene, opp imot svaret vi får fra sentral myndighet som vi for øvrig vil etterspørre for å sikre en snarest mulig avklaring.» 

Hva har skjedd fra 2019 og frem til 2021?

Har Larvik kommune nå i 2021 begynt å følge lover og regler og utføre likebehandling av ALLE kommunens innbyggere?

 

Les saken om «Redaktøren i Drangedalsposten som fikk sparken» her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *