Torsdag kveld 5 september 2019  var ordførerkandidatene i Larviks ti største partier samlet på Sanden kafé til den siste store debatten før valget på førstkommende mandag.

Foto: nrk.no

Eiendomsutvikler Thore Liverød fra Alpha Eiendom AS var også på plass og fikk frem sine synspunkter om Larvik kommune. Han uttalte blant annet dette:

«– Det verste du kan gjøre mot sentrum er å legge kontorarbeidsplassene andre steder. Et pensjonistpar i en leilighet på 70 kvadratmeter sniker seg kanskje ned til Narvesen for å kjøpe Dagbladet to ganger i uken. Men har du et legekontor på samme plassen har du fem, seks arbeidsplasser og hundrevis av kunder i uka som bruker resten av byen i tillegg, sa Liverød.»

Thore Liverød skrøt også hemningsløst av Byggesak i Larvik kommune. «- Larvik kommunes administrasjon er fantastiske, fantastiske!»  Hør hele seansen (fra 32:25) her. 

Bøkebloggen er derfor meget overrasket over at Alpha Eiendom AS via sin advokat Steinar Sørlie nå truer Larvik kommune med stevning i uenigheter rundt reguleringsplanen på Saltbrygga ved Hølen.

Advokat Steinar Sørlie avslutter brevet slik: «-Jeg gjør på vegne av Hvalen Utvikling AS oppmerksom på at det er aktuelt å reise søksmål for å få dom for at selskapet uten samtykke av kommunen har rett til å kreve dokumentet slettet.»

Les hele brevet her, Prosessvarsel – Parkering – Hvalen Utvikling AS

Foto: Bøkebloggen

Foto: Bøkebloggen

Bakgrunnen for dette varselet om søksmål startet om uenigheter om tinglysning av parkeringsplasser på Saltbrygga. Les hele mailen fra 18 desember 2020 her. 

Det ble så avholdt et møte mellom Larvik kommune og advokat Steinar Sørlie/ Thore Liverød 21 januar 2021. Les referatet her. 

4 februar 2021 sender Kommunalsjef Verdiskaping og stedsutvikling Hilde Bøkestad ut et brev til Hvalen Utvikling AS. Bøkestad avslutter brevet slik:

«Vi vil også gjenta at vi foreløpig venter på svar fra statsforvalter/departementet på spørsmål om kommunen faktisk har anledning til å kreve tinglyst rett for parkering, når parkeringen løses utenfor egen eiendom.
Vi vil vurdere den tinglyste erklæringen og hvilke eventuelle muligheter vi har for å godta sletting/endringer av parkeringsrettighetene, opp imot svaret vi får fra sentral myndighet som vi for øvrig vil etterspørre for å sikre en snarest mulig avklaring.» Les hele brevet her. 

Hva har skjedd fra 2019 og frem til 2021?

Har Larvik kommune nå i 2021 begynt å følge lover og regler og utføre likebehandling av ALLE kommunens innbyggere?

 

Les saken om «Redaktøren i Drangedalsposten som fikk sparken» her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *