Sakskostnadskravet fra Tretopp 1 AS innvilges delvis av Larvik kommune.

Sakskostnadskravet fra Tretopp 1 AS innvilges delvis av Larvik kommune.

24 mars 2021 mottok Larvik kommune krav fra Tretopp l AS sin advokat som krever dekket sine saksomkostninger på kr 17 000,- for blodbøk saken i Bøkkerbakken 3. Les hele kravet her.  

15 april 2021 får Tretopp 1 AS svar om at sakskostnader tilkjennes delvis.

«Kravet om dekning av sakskostnader tilkjennes delvis, begrenset til kr 14.000.»

«Kommunen er av den oppfatning at de delene av kravet som relaterer seg til fakturapostene som er datert 04.01.2021 og 16.02.2021 står i et rimelig forhold til sakens vanskelighetsgrad og klagers behov for bistand. Dette utgjør til sammen kr 14.000. Etter vår oppfatning anses disse kostnadene å være «vesentlige kostnader som har vært nødvendige» for å få endret vedtaket.»

Du kan lese hele vedtaket fra Larvik kommune her. 

Larvik kommune tok kontakt med Miljødirektoratet allerede 23 oktober 2020 for å få råd i saken. Svaret de fikk var dette: «Uansett vil vi anbefale kommunen å først ta kontakt med Fylkesmannen, der dere har saker dere mener sanksjoner etter naturmangfoldloven § 74 kan være aktuelt.»

Burde ikke Larvik kommune allerede da avsluttet saken mot Tretopp 1 AS? Nå har denne saken medført mye oppmerksomhet i media for eier av Tretopp 1 AS. Mulig advokaten bør kreve kompensasjon av kommunen for dette?

Bøkebloggen tror det i 2021 vil komme flere krav fra innbyggere som har engasjert advokat i forbindelse med klage saker.

 

 

Les en tidligere sak om saken i Bøkkerbakken her. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

 

2021-04-23T07:16:17+02:0023. april 2021|Samfunn|
Go to Top