24 november 2020 varslet Larvik kommune om at de vurderte å frata Norconsult AS denne konkrete ansvarsretten, med hjemmel i pbl. § 23-3 tredje ledd og SAK10 § 6-9 første ledd bokstav a.

Norconsult AS svarte opp varselet i mail 24 november 2020 og du kan lese svaret her. 

8 desember 2020 sendte Larvik kommune ut vedtak om fratakelse av ansvarsrett for uavhengig kontroll – Bruksendring av deler av kontor/forretningsbygg til serveringssted – Steinrevet 20 – gbnr. 5001/693/1.

«Tiltakshaver anmodes derfor om å engasjere en annen uavhengig kontrollerende.»

Les hele vedtaket på denne link.

5 februar 2021 ga ansvarlig søker Norconsult AS beskjed om at ny tiltakshaver hadde engasjert annen uavhengig kontrollerende på «Kontroll av utførelse av branntekniske tiltak».  (PEteknikk & ArkitekturAS i Skien). Se hele mailen her.

Nå viser det seg at dette pr 5 mai 2021 ennå ikke var sluttført. PE Teknikk & Arkitektur AS ble purret opp av Larvik kommune 29 april 2021 og etterlyser rapporten. Les brevet her. 

PE Teknikk & Arkitektur AS svarer opp kommunen 5 mai og skriver blandt annet dette:

«Vi har nå fått oversendt ytterligere dokumentasjon fra Norconsult i Larvik og har avtalt befaring for kontroll av utførelse i morgen (torsdag 6 mai).» Les hele svaret her. 

 

Les saken hvor «Larvik kommune fratok Norconsult AS ansvarsretten for uavhengig kontroll» her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *