Larvik kommune varslet 16 desember 2020 om at det ville ilegges et overtredelsesgebyr på opptil kr 50 000,- for den ulovlige hogsten som var utført.

15 februar 2021 valgte Larvik kommune å legge saken til grunneier Gjert Gjertsen på is. Les den tidligere saken her. 

29 april 2021 har kommunen sendt ut et nytt brev til grunneierens advokat hvor det informeres om at hele saken avsluttes.

Advokaten har nå i et brev 6 mai 2021 krevd å få dekket kostnader til juridisk bistand i saken:

«Det vises til Larvik kommunes forhåndsvarsel 16.12.2020, mitt tilsvar på vegne av
Gjert Gjertsen den 18.01.2021 og kommunens brev 29.04.2021 hvor det fremgår at saken avsluttes uten ileggelse av overtredelsesgebyr.»

«Gjert Gjertsen krever med dette dekket sine kostnader til juridisk bistand i saken med i alt
kr 20.250,-. I den grad fvl § 36 ikke anses å gi hjemmel for kravet, kreves beløpet dekket med grunnlag i alminneli ge erstatningsrettslige regler.»

Les hele brevet fra advokaten  her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *