Hva gjør Larvik kommune med hogsten på Lamøya nå?

Hva gjør Larvik kommune med hogsten på Lamøya nå?

I løpet av november 2020 ble det hogd ned mye skog i et område på Lamøya i Larvik kommune.

Larvik kommune og Fylkesmann har de siste årene hatt stor fokus på hugging av huleiker og andre vernede trær. Det har tidligere blitt utført tilsyn på Lamøya etter hugging av store eiker. 13 juni 2019 var tilsynet i Larvik kommune på befaring på Lamøya. Les hele rapporten her.

Larvik kommune varslet 16 desember 2020 om at det vil ilegges et overtredelsesgebyr på opptil kr 50 000,- for den ulovlige hogsten som er utført.

Under kan du lese litt av det som Larvik kommune skrev i brevet til grunneieren:

15 februar 2021 valgte Larvik kommune å legge saken til grunneier Gjert Gjertsen på is. Larvik kommune skriver at det er hensiktsmessig å få en endelig avgjørelse på klagen i saken fra Bøkkerbakken fra Statsforvalteren, før det eventuelt fattes vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr i nærværende sak. Saken stilles derfor midlertidig i bero. Les brevet her.

Som kjent så havnet aldri saken i Bøkkerbakken hos Statsforvalteren. Politikerne tok klagen til følge 9 mars 2021. Saken kan du lese her.

Nå har Larvik kommune sendt ut nytt brev til grunneier Gjert Gjertsens advokat : «Vi vil vurdere anførslene i uttalelsen til forhåndsvarselet av 18.01.2021 nærmere og komme tilbake hvorvidt det vil bli fattet vedtak om overtredelsesgebyr i saken.» Les hele brevet her. 

Hva gjør Larvik kommune nå? Ber de om råd fra Statsforvalteren eller fra Miljødirektoratet?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

2021-04-08T20:13:47+02:008. april 2021|Samfunn|
Go to Top