Nytt toalett ved Dalheim, ved parkeringsplass innerst i Dalheimveien. Det vil være mulig å kjøre helt frem til byggeplass fra rundkjøring ved Farriseidet, veien er stedvis noe smal.

Leverandør skal levere nøkkelferdig, komplett levert og montert toalettbygg, som beskrevet i dette dokumentet og inkludert alle arbeider og materialer. Toalettbygget kan bygges på anleggsplassen eller leveres som ferdig enhet. Valgt løsning og utførelse må godkjennes av byggherre. Se type toalett her. 

Leverandør besørger graving og legging av strømkabel i Ø110mm trekkerør fra stolpe ca 70 meter fra bygget og til bygget. Alle kostnader forbundet med innlegging av strøm skal være inkludert i tilbudet, inkludert koordinering med nettleverandør. Leverandør sørger for byggestrøm.

Leverandør besørger fjerning og deponering av 15 trær m/stubber, rydding/planering av byggetomt, graving av ca 10 meter grøft for overflatevann bak tomt, og ny stikkrenne under grøft foran tomt.

Leverandør besørger byggesøknad. Les hele spesifikasjonen fra Larvik kommune her.

Konkurransen er en begrenset konkurranse med 8 innbudte firmaer. Arbeidet skal ferdigstilles fortest mulig, senest innen 01.12.2021. Les hele anbudsinnbydelsen her. 

Det vil bli anbudsbefaring onsdag 19.05.2021 kl. 10.00, oppmøte parkeringen innerst i Dalheimveien.

Hvorfor ble det ikke flertall for Egil Lærum sitt forslag i 2019? Han foreslo en slik løsning som det nå bygges. I stedet har det nå blitt svidd av 450 000 kr til konsulenter som har utført detaljprosjekteringen av et planlagt prosjekt som aldri skulle vært satt i gang.

Men godt at prosjektet som var stipulert til ca 3.75 millioner kroner nå er stoppet og at det nå skal bygges et Muldo toalett med tett tank til pris kr 26 300,-.

 

Les en tidligere sak om toalett saken her. 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *