Larvik kommune varslet 16 desember 2020 om at det ville ilegges et overtredelsesgebyr på opptil kr 50 000,- for den ulovlige hogsten som var utført på Lamøya.

15 februar 2021 valgte Larvik kommune å legge saken til grunneier Gjert Gjertsen på is. Les den tidligere saken her. 

29 april 2021 har kommunen sendt ut et nytt brev til grunneierens advokat hvor det informeres om at hele saken avsluttes.

Kommunen skriver blant annet dette i brevet:

«På bakgrunn av tilsvaret har bestemmelsen om trær blitt gjennomgått og drøftet. Etter den interne gjennomgangen fremstår det som om intensjonen med bestemmelsen har vært at den ikke skal gjelde i verken LNF- eller grønnstrukturområder, kun byggeområder. Det aktuelle området er i dag avsatt til grønnstruktur.» Les hele brevet her. 

Slik Larvik kommune har tolket reglene i denne saken på Lamøya så betyr dette at det er fritt frem for trefelling i grøntområder og i LNF områder i hele kommunen?

Håper Larvik kommune har diskutert denne saken med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark?

 

Les hele brevet fra advokaten hvor han krever dekket utgiftene som er påført grunneier  her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *