Statsforvalteren  i Vestfold og Telemark ga Larvik kommune pålegg om å utarbeide revidert risikovurdering og tiltaksplan for grunnforurensningslokaliteten Bukta-Stavern.

Bakgrunnen for dette pålegget er at det stadig søkes om nye bygge prosjekter i dette området hvor det tidligere har vært søppelfyllinger. Derfor ønsker Statsforvalteren en risikovurdering og tiltaksplan av hele området.

Allerede i 2012 ble det gjort en miljøteknisk grunnundersøkelse som visste at det lekket ut store mengder av en kreftfremkallende miljøgift i området. Kommuneadministrasjonen i Larvik skulle den gang drøfte tiltak og eventuelt nye undersøkelser av området. Antagelig mener Statsforvalteren nå at det ikke er gjort grundige nok undersøkelser. Les hele saken fra NRK i 2012 på denne link.

I tirsdagens møte i planutvalget i Larvik kommune orienterte virksomhetsleder Hege Eick om tiltaksplanen som nå er utarbeidet. Det er Norconsult AS som har utarbeidet denne rapporten på oppdrag fra kommunen.

Det ble avholdt et møte mellom Larvik kommune, Norconsult AS og utbyggerne 19 april 2021. Les møtereferatet her. 

Norconsult AS mener det vil koste ca 74 millioner kroner for å fjerne farlig avfall i grunnen på det planlagte prosjektet Risøybukta. Her planlegges det 42 boenheter.

I tillegg vil det koste 51 millioner kroner for å fjerne avfallet på det planlagte prosjektet i Risøyhavna. Her er det planlagt 144 boenheter. Hør plansjefens presentasjon i PU møtet 11 mai her. 

Nå planlegges det et ekstraordinært PU møte 8 juni 2021 hvor hele rapporten skal legges frem.

Det er forøvrig igangsatt et nytt prosjekt i Båtveien rett ved den berømte Sjektekanalen i Stavern. Her skal det bygges 10 boeneheter. Her har utbygger hatt krav om å fjerne gammel søppel fylling. Larvik kommune etterspurte dokumentasjon på dette fra ansvarlig entreprenør H&K Sandnes her. Se mail her. 

Bøkebloggen har fått innsyn i fakturaer som viser at det har kostet ca 2,6 millioner kroner bare for å få levert det gamle avfallet på lovlig mottak i Telemark. Se faktura 1, faktura 2, faktura 3 ,faktura 4

Bøkebloggen har også de siste årene fulgt med på postlistene til Larvik kommune i saksbehandling i den nye marina / restaurant i Steinrevet 20 i Stavern. Som kjent så er det Norconsult AS som har vært ansvarlig søker for prosjektet.

I 2018 under byggingen ble det meldt inn flere bekymringsmeldinger fordi forurenset søppel ble liggende på tomten. Se bilder her som ligger i kommunens arkiv.Bilde1, bilde2, bilde3,bilde4 

Hele saken rundt tilsynet som ble utført av Larvik kommune i 2018 kan du lese her. 

Bøkebloggen tok kontakt med virksomhetsleder Cathrine Wærvågen 12 mai 2021 og ba om innsyn i hva som var fjernet av forurenset avfall i Steinrevet 20 i 2017.

  • Ønsker dokumentasjon på mengde av forurenset masser og hvor massene er levert? 

Vi fikk følgende svar fra virksomhetsleder Wærvågen samme dag:

«Erfaringer knyttet til mottakskapasitet er ikke en forespørsel som generelt rettes alle tiltakshavere som har fått tillatelse til tiltak i/ved forurenset grunn. Men virksomhet byggesak ønsker å være mest mulig oppdatert på alle felt innen vårt fagområde så det hender vi spør utbyggere om deres erfaringer knyttet til spesifikke områder.»

Betyr dette at ansvarlig søker Norconsult AS eller utbygger Arch Eiendom AS ikke har lagt dokumentasjon på bordet om hvor mange tonn forurenset masse som er fjernet fra tomten? Og hvorfor har ikke byggesak i Larvik kommune krevd denne dokumentasjonen?

Siden Larvik kommunes virksomhetsleder Wærvågen ikke har denne dokumentasjonen så er det kanskje mulig at ansvarlig søker Norconsult AS kan komme med denne dokumentasjonen?

Søppel i Steinrevet 20 under bygging. Foto: larvik.kommune.no

Søppel i Steinrevet 20 under bygging. Foto: larvik.kommune.no

Søppel i Steinrevet 20 under bygging. Foto: larvik.kommune.no

Søppel i Steinrevet 20 under bygging. Foto: larvik.kommune.no

Er det forskjellsbehandling på kontroll av slike prosjekter i Larvik kommune ?

Til info så har det også kommet inn en bekymringsmelding fra naboer om grunnforholdene på Risøya. Les hele meldingen her.

 

Les saken hvor «Larvik kommune fratok Norconsult AS ansvarsretten for uavhengig kontroll» her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *