Svartebukt saken er klaget inn til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

Svartebukt saken er klaget inn til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

Advokat Adele Os har på vegne av Falster familen klaget Svartebukt saken inn til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

Hovedpunktene i klagen kan du lese under:

«Som nevnt i vår klage av 30. mars 2021 er lekterbryggen nå fjernet. Norsk Stein og Larvik Havn har imidlertid gitt uttrykk for at dette er midlertidig og at den igjen vil bli tatt i bruk som lekterbrygge/kaiforlenger for å gi anløp til enorme skip hvor dette er ønskelig.»

«Det bes om at KMD fastslår at lekteren ikke kan tas i bruk som brygge/kaiforlenger i fremtiden og at dette er en ulovlig utvidelse av havneområdet.»

«Da havnen utelukkende er utredet for lekter, bes det om at KMD griper inn mot praksisen om å tillate anløp av skip til Svartebukt havn. Det gjøres gjeldende at en slik driftsendring har vesentlig virkning på miljø og samfunn og derfor krever reguleringsendring med forutgående konsekvensutredning, jfr. pbl. § 4-2.»

«Dersom verken Statsforvalteren eller KMD tar tak i de ulovlige forholdene, vil vi måtte ta stilling til om forholdet skal påklages videre overfor Sivilombudsmannen, eventuelt bringe saken inn for Eftas overvåkingsorgan ESA.»

Les hele brevet til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet,Klage på Statsforvalterens avvisningsvedtak (2) – Svartebukt – 06.05.2021

 

Les en tidligere sak fra Svartebukt her. 

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

2021-05-27T20:55:49+02:0027. mai 2021|Samfunn, Ukategorisert|
Go to Top