Det er mye mediafokus rundt forskjellige saker i Saltverket ved Rekkevik i Larvik kommune .

Onsdag 9 juni 2021 skal mange av beboerne i Saltverket stille i Vestfold jordskifterett og saken vil foregå i Larvik rådhus i Romberggata 4.

Saken gjelder: «Rettsutgreiing i område med sambruk eller uklart om det er sambruk mellom eiendommer.»

Følgende beboere er parter i saken: Anders Nygaard Larsen; Frida Stenhammer Aanerød; Gjert Åge Sommereng; Guro Stenhammer Aanerød; Hanne Vittor; Hilde Eriksen; Idun Stenhammer Aanerød; Ina Sommereng; Kjetil Borge; Kåre Wærnes; Laila Aanerød; Lise Mansæterbak; Marthe Sommereng; Monica Andersen; Ove Munthe-Dahl; Runa Stenhammer Aanerød; Spartveit Eiendom AS; Stefano Vittor; Tom Erik Spartveit; Tove Karine Svendsen; Walter Joe Svendsen; Øivind Andersen .

 

Les tidligere sak fra Saltverksveien her. 

Når det gjelder byggesaken i Saltverksveien 20 er saken nå på nytt påklaget. Se link til klagen her.    

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *