Advokatfirmaet Bahr har på vegne av tiltakshaver anmodet om at vedtaket omgjøres.

På vegne av eier, John M. Lervik, har jeg følgende kommentarer til de enkelte forhold som omtales i varselet:

  • Utvendig bod vil bli redusert i størrelse, til 5 m2 BRA.
  • Glasstak over del av uteplass vil i sin helhet bli fjernet.
  • Mur mot nabogrense og offentlig sti (i nordvest) vil i sin helhet bli fjernet.
  • Støttemur og trapp med oppfylling i forlengelse av uteplass vil bli fjernet.
  • Støttemur og trapp med oppfylling, på hyttens sjøside vil bli fjernet.
  • Utvendige plattingers størrelse vil bli redusert til godkjent størrelse og plassering, eventuelt med slik endring som etter ny søknad måtte bli tillatt.
  • Hyttens størrelse/lengde for hovedplan er allerede i samsvar med det som er godkjent, slik dette forholdet etter nærmere avklaring av faktum har vist seg å være. Det vises til vedlagte kopi av omgjøringsbegjæring som er sendt Statsforvalteren i Agder.
  • Hyttens høyde (over havnivå og terreng) er allerede i samsvar med det som er godkjent, slik dette forholdet må legges til grunn etter nærmere avklaring av faktum sett opp mot opprinnelig byggetillatelse. Det vises også her til vedlagte kopi av omgjøringsbegjæring som er sendt Statsforvalteren i Agder.

Det er ingen som nevner at hytten ble bygd med full høyde i kjelleren. Den ble godkjent med et areal på 117 kvadrat i hovedplan, men hytten ble innredet med boligareal i kjelleren.

Hvorfor kan ikke Larvik kommune og Statsforvalter kreve at kjelleren fylles med betong?

Da har Lervik en godkjent hytte som omsøkt og bygd i 2005 som er på 117 kvadrat.

Du kan lese hele notatet fra advokatfirma Bahr her. 

 

Les også tidligere sak fra Advokatfirma Bahr her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook