Larvik kommune har fått en henvendelse om et mulig ulovlig forhold på en eiendom i Svinevika nord for Kjerringvik. .

Det fremgår av meldingen av bygget på stranden, som er godkjent som båthus med sommerstue, muligens er ombygget og innredet til rom for varig opphold i sidefløyene/nederste delen av bygget.

Foto: larvik.kommune.no

Det aktuelle bygget ble godkjent oppført i 1963. Bygget ble da betegnet som et «båthus med sommerstue».

Foto: larvik.kommune.no

Det ble så søkt om heving av bygget med 60 cm og fasadeendringer i  2011. Det ble gitt tillatelse til hevingen og fasadeendring for to takvinduer. Se godkjenning fra planutvalget 1 mars 2011 her.

Foto: larvik.kommune.no

Saken ble sendt over til Fylkesmannen i Vestfold 10 september 2010 og miljøavdelingen hos Fylkesmannen var negative til å gi dispensasjon i saken. De ønsket at naustet ble flyttet lenger nord på eiendommen. Se hele skrivet fra Fylkesmannen her. 

Nå har eieren fått brev fra tilsynsjuristen i Larvik kommune om en redegjørelse om ulovlighetsoppfølging.

«Å bruksendre rom i bygg fra tilleggsdel (f.eks. bod) til hoveddel (f.eks. stue, kjøkken, soverom), ta deler av bygg i bruk til noe annet enn det som følge av tillatelse eller gjøre endringer som innebærer at det etableres en selvstendig boenhet, er søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven. For det tilfelle at bygget er ombygget eller bruksendret på en slik måte, må det derfor søkes. Ettersom bygget ligger i byggeforbudet innenfor 100-metersbeltet mot sjøen og på et område avsatt til grønnstruktur, vil tiltaket også være betinget av dispensasjon (unntak).»

«Vi ber deg derfor om å sende oss en redegjørelse, slik at vi kan få klarlagt de faktiske forholdene og vurdere om tiltaket er søknadspliktig.» Se hele brevet her. 

Det blir spennende å se hva Larvik kommune gjør med denne saken.

Er dette en ny sak fra den tiden det ble gitt amnesti i planutvalget i Larvik ?

 

Les saken om «Amnesti, klovner og nettroll» her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *