Advokatfirmaet Bahr har på vegne av tiltakshaver anmodet om at vedtaket omgjøres. Brevet er sendt Statsforvalteren i Agder og er datert 21 juni 2021.

Statsforvalteren i Agder har videresendt saken til Larvik kommune om å kommentere innholdet i brevet.

2 juli 2021 svarte Larvik kommune opp Statsforvalteren i Agder om hva som fremkommer i omgjøringsbegjæringen fra advokat Sam Harris.

5 juli 2021 svarer Stasforvalteren i Agder opp advokat Bahr og avslutter brevet slik:

«Statsforvalteren er etter dette kommet til at det ikke er grunnlag for å ta omgjøringsbegjæringen til følge. Vi fastholder vedtaket av 21.05.2021.»

«En beslutning om å ikke omgjøre et vedtak etter fvl. § 35 første ledd bokstav c er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og beslutningen kan derfor ikke påklages.»  Les hele brevet her. 

Les tidligere sak om klagen fra advokat Bahr her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *