Grunneier Stensrud er fornøyd med at Statforvalteren har støttet han i saken, mens Per Manvik fortsatt mener at amnestiet som ble gjort i 2009 gjelder. Selv om ikke dette kan dokumenteres.

Nå har Stensrud sendt brev til Larvik kommune hvor han ønsker møte med planutvalgets leder, ordfører, virksomhetsleder og kommunaldirektør.

Stensrud mener påstandene til Per Manvik om et inngått amnesti var like ulovlig i 2009 som det er nå i 2021.

Nå har Stensrud også invitert med redaktør Eirik Haugen til å bli med på møtet. Han skriver dette i mailen til redaktøren:

«Jeg forventer å møte de fire nevnte representantene fra Larvik kommune til et felles møte. I og med at min henvendelse til kommunen ligger som åpen post og dermed tilgjengelig for allmenheten, er jo også dette tilgjengelig for media.»

«Så hvis ØP ønsker å være til stede på dette møtet, vil jeg gjerne ha beskjed om dette.»

«Uavhengig av møtet med kommunen, tar jeg også gjerne et møte med media. Dersom ØP ønsker å bruke hele/deler av min henvendelse til kommunen i et leserinnlegg, er dette ok, men ber om at dere tar kontakt i forkant.»  Les hele mailutvekslingen mellom Stensrud og Haugen her. 

Det blir spennende å lese referat fra dette møte!

 

Les tidligere sak «Stensrud ønsker møte med Offenberg, Bringedal, Wærvågen og Herheim.» her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *