Denne byggesaken i Steinveien i Stavern startet i 2016 og ble godkjent av Larvik kommune 30 juni 2016.

«Eksisterende enebolig på eiendommen er oppført med sokkeletasje og hovedetasje, og inneholder i følge matrikkelinformasjon en egen leilighet i sokkeletasjen. Det omsøkte tiltaket innebærer at det bygges på en hel etasje, slik at eneboligen får to fulle etasjer i tillegg til sokkeletasjen.»  Se hele vedtaket her. 

I juni 2017 sto bygget ferdig og nærmeste nabo i Steinrevet 17 ba Larvik kommune om å utføre tilsyn på det nye bygget. Han mente at høydene ikke stemte på innsendte tegninger. Se bilder her. 

Bygningsinspektøren og tilsynsjuristen i Larvik kommune utførte tilsyn 14 juni 2017. Les rapport her.

Foto: dibk.no

Nabo Bjørn Helge Rømen var ikke fornøyd med hva som ble dokumentert i tilsynrapporten. Han løftet saken opp til daværende kommunalsjef Hilde Bøkestad i august 2018. Bøkestad oppfordrer allerede da at Rømen kunne sende saken over til Sivilombudet. Se mailutveksling her. 

I mars 2019 ble det avholdt et møte mellom Rømen og Larvik kommune. Kommunalsjef Bøkestad sendte så ut et brev hvor hun på nytt informerer om at Larvik kommune avsluttet saken. Se brev her. 

7 august 2020 klager Rømen saken inn til Sivilombudet. Les hele svaret fra ombudet her. 

På bakgrunn av dette svaret fra Sivilombudet har nå Statsforhandleren 21 juli 2021 på nytt bedt Larvik kommune å besvare Rømen sine spørsmål.

Nå har Rømen kontaktet Larvik kommune 9 august og ber om et møte i forkant av behandlingen. Han mener at dette vil spare både kommunen og andre offentlige aktører for mye arbeid, tid og kostnader.

Rømen skriver blandt annet dette i mailen:

«Det vil ikke under noen omstendighet være tilfredsstillende for oss, at kommunen enda en gang skal gjennomføre et tilsyn der vi ikke kan delta eller ha tillit til de som gjør jobben. Det må på forhånd være en enighet om; hva som skal måles, hvor/hvorfra det skal måles og på hvilken måte målene skal dokumenteres, med oss, og de fagfolk vi ønsker å ta med, tilstede. Det burde selvfølgelig være fullstendig unødvendig å si, men all tidligere erfaring viser dessverre det motsatte. Vi måtte bruke advokat for å få innsyn i første tilsyn.»

«Vi finner det svært urovekkende at kommunen selv ikke ser alvoret i et manglende troverdig tilsyn og samtidig ikke gjør sitt ytterste for å belyse saken og gjenopprette tilliten hos oss (og mange andre i Larvik). Det er en kjent sak at problemstillingen rundt uhildet tilsyn i vår kommune har versert i media i en årrekke.» Les hele mailen her. 

Bøkebloggen har fulgt denne saken helt fra den startet og dette er et godt bevis på at en ikke må gi opp kampen mot makta i Larvik kommune.

For de som ønsker å følge hele saken fra 2018 så ligger alt av dokumenter på denne linken. 

 

Les saken om «Kommunalsjefen som mener at kommentarfelt er en trussel mot demokratiet» her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *