1 september 2021 var Tom Ravndal og Jarl Teig i et møte med Transparency International Norge. TI- Norge er en organisasjon som driver med korrupsjonsforebyggende arbeid og de møtte generalsekretær Guro Slettemark og spesialrådgiver Tor Dølvik.

TI- Norge har fulgt sakene på Tjøme siden de ble avdekket og kjenner godt til saken. De har også hatt mye kontakt med Færder kommune om deres oppfølgingsarbeid. Generelt har de i sitt formidlingsarbeid pekt på plan- og byggesaker i kommunene som et risikoområde, innenfor deres bredere arbeid med antikorrupsjon i kommunene. Eksemplet fra Tjøme er flittig brukt i foredrag og på seminarer, for å skape bevissthet.

Hensikten med møtet var ikke å fokusere på enkeltpersoner, men å peke på åpenbare svakheter i systemet. Ravndal sin kunnskap bør kunne bidra til å styrke organisasjonens videre arbeid mot korrupsjon.  Følgende temaer ble diskutert i møte.

  1. Kommunenes arbeid(Tjøme og Færder)
  2. Statsforvalterens rolle og tilnærming til saken
  3. Politikernes ansvar
  4. BDO og granskningsarbeidet.
  5. Kontrollutvalgets rolle
  6. Politiets etterforskning.
  7. Pressens betydning

Bøkebloggen kontaktet Ravndal på vei hjem fra Oslo onsdag og ba om et referat fra møtet:

«Vi gikk grundig gjennom Tjøme-saken og hadde en lang og god diskusjon om korrupsjon i offentlig forvaltning. Mye tid ble også viet til å snakke om politiets manglende vilje til å gå inn i korrupsjonssaker.»

«Møtet varte 1,5 time og det var spennende å diskutere konkrete saker med fagpersoner, dele erfaringer og se nærmere på hvilke arbeidsmetoder som er aktuelle i kampen mot korrupsjon.»

«Vårt hovedbudskap var at TI- Norge bør intensivere det korrupsjons-forebyggende arbeidet ved å stille krav til norske kommuner om større bevisstgjøring rundt problemet. Man bør også ha som målsetting å påvirke politiet til å bli mer aktive. Vi var også innom temaet varsling og hvorvidt det ikke bør etableres et eget varslerombud.»

«Mitt inntrykk er at vi ble tatt på alvor og at det kanskje blir flere møter…»

Til info så har endelig Larvik kommune blitt medlem av Transparency International Norge. Se alle medlemmene her. 

 

Les saken om «Amnesti, klovner og nettroll» her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *