Denne saken i Havsjåveien 3 på Gon startet i 2018. Etter diverse søknader, klager, avslag og behandlinger i flere møter i planutvalget så kan det virke som Statsforvalteren nå har tatt over «styringen» i saken.

I perioden fra 2018 til september 2021 ligger det inne flere hundre saksdokumenter i Larvik kommunes arkiv. Følg denne linken.

Foto: Bøkebloggen

Statsforvalteren opphevet i juni 2021 deler av rammetillatelsen da de mente kommunens vurderinger av tiltaket opp mot kravene til visuelle kvaliteter og plassering jf.pbl. « 29-2 og § 29-4 var mangelfulle.

«Statsforvalteren i Vestfold og Telemark anbefaler i sitt vedtak av 03.06.21, bygningsmyndighetene i kommunen å innhente sakkyndig vurdering av tiltakets visuelle kvaliteter i forhold til de bygde og naturlige omgivelsene opp mot gjeldende krav og de faktiske forholdene. Dette arbeidet er igangsatt.»

«Bygningsmyndighetene har engasjert et eksternt firma. Det engasjerte firmaet har fått oversendt tegningsgrunnlaget som tiltakshaver har valgt å ikke revidere, fotomontasje gjort av statsforvalter, fotomontasje gjort av tiltakshaver og statsforvalter sitt vedtak av 03.06.21.»

«Bygningsmyndighetene har engasjert et eksternt firma. Det engasjerte firmaet har fått oversendt tegningsgrunnlaget som tiltakshaver har valgt å ikke revidere, fotomontasje gjort av statsforvalter, fotomontasje gjort av tiltakshaver og statsforvalter sitt vedtak av 03.06.21.»

«Bygningsmyndighetene har valgt å ikke involvere partene i den pågående byggesaken, i dette arbeidet. Dette for at det engasjerte firmaet skal få vurdert tiltaket ut fra anbefalingen fra statsforvalter, på et rent faglig grunnlag.»

«Det engasjerte firmaet er ikke lokalisert i Larvik kommune.» Det er Spir Arkitekter AS som nå er engasjert. Les hele oppdragsbekreftelse her.

«Bygningsmyndighetene håper å få fremlagt saken til politisk behandling i planutvalget sitt møte den 21.09.21, men også planutvalget sitt møte 19.10.21 kan være aktuelt. Det engasjerte firmaet må få tid til å gjøre en grundig vurdering av søknaden. Når dette arbeidet er gjennomført vil alle dokumenter bli arkivert på saken og fremlegges i saksfremstillingen.»

Siden det er kommunens ansvar at saken er tilstrekkelig opplyst, vil regningen fra det eksterne firmaet muligens tilfalle kommunen?

 

Les saken om «Amnesti, klovner og nettroll» her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *