Denne saken i Havsjåveien 3 på Gon startet i 2018. Etter diverse søknader, klager, avslag og behandlinger i flere møter i planutvalget så kan det virke som Statsforvalteren nå har tatt over «styringen» i saken.

25 juli 2021 sendte arkitekt Raugland AS inn en del spørsmål til Statsforvalteren. Les spørsmålene her. 

Statsforvalteren har nå svart opp arkitekt Raugland i brev av 30 august 2021.

Les hele brevet fra Statsforvalteren her.

Nå blir det Spir Arkitekter AS som skal vurdere saken på nytt og saken legges antagelig frem til politisk behandling i planutvalget enten i møte den 21.09.21 eller i møte 19.10.21.

Men naboen vil nå ha klarhet i hvorfor Larvik kommune valgte Spir Arkitekter AS til oppdraget. Skriver blant annet dette i brevet som er datert 29 august 2021:

«Så langt jeg forstår kommunen mener dere prislisten til Spir arkitekter er unntatt offentlighet. Det er derfor vanskelig å vite om leveransen må antas å beløpe seg til over eller under kr. 100.000 eks moms. Uansatt vil det som er fastlagt i avsnitt to i kommunens bestemmelser angående «Nye anskaffer – kjøpe av varer og tjenester» måtte gjelde. Jeg finner ikke at kommunen har rammeavtale på kjøp av Arkitekttjenester eller at Spir arkitekter har rammeavtale med Larvik kommune.» 

«Forutsatt at jeg har forstått kommunens bestemmelser riktig krever jeg derfor innsyn i «dokumentasjonen i kommunens arkivsystem» angående «konkurransen» om dette oppdraget.» Les hele brevet her.

Brevet blir svart opp av virksomhetsleder byggesak i Larvik kommune Cathrine Wærvågen 1 september 2021. Skriver blant annet dette i svaret:

«Vedlagt ligger forespørsel sendt to firmaer. PV arkitekter takket nei til oppdraget, Spir takket ja. I møtet med Spir den 13.08.21 ble det ikke skrevet referat. Som du ser av tidligere oversendt mailveksling ble oppdraget til Spir tydeliggjort i møtet til å gjelde en vurdering av byggetiltaket både i forhold til plan- og bygningsloven § 29-2 – som skrevet i forespørselen – og plan- og bygningsloven § 29-4. Det har ikke blitt avholdt flere møter.»

«Som nevnt i vedtak datert 27.08.21 får du ikke innsyn i timeprisene, jf. offentlighetsloven § 13 1. ledd og forvaltningsloven § 13 1. ledd. Det er administrasjonen sin vurdering om dette er en anskaffelse til over eller under 100 000 kr.» Les hele svaret fra Wærvågen her. 

Vi venter i spenning på Spir sin arkitektfaglige vurdering av tiltaket etter plan- og bygningsloven som antagelig blir ferdig i løpet av september/oktober 2021.

 

Les tidligere sak om «Havsjåveien 3» her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *