En utbygger har som kjent ervervet den flotte boligen fra 1948, dvs Mesterfjellveien 40. Denne eiendommen er på ca 1,5 mål og utbyggerne vil nå rive det flotte huset og sette opp en 4-mannsbolig på tomten. Utbygger har kjøpt eiendommen for 3.910 mill.

Dette har selvfølgelig skapt voldsomme reaksjoner fra naboer i hele området.

Det var arkitekt Bente Kronen som tidligere har prøvd å få godkjent et nytt prosjekt på denne tomten.

Bildet under er fra mai 2018 hvor politikerne i Planutvalget var på befaring.

Mesterfjellveien 40. Foto: Bøkebloggen

Nå har utbyggeren byttet arkitekt og nå er den kjente arkitekten Breili&Partnere AS fra Tønsberg hyret inn for å lage nye forslag på en av de flotteste utsiktstomtene i Larvik.

Under ser dere en fotomontasje som viser det nye prosjektet. Se fotomontasjer her og her.

Fotomontasje: Breili&Partnere AS

Planutvalget skal på neste møte 19 oktober 2021 ta stilling til en etttrinns søknad om riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bebyggelse med 4 boenheter på eiendommen gbnr.3020/1390,Mesterfjellveien40.
Følgebrevet fra ansvarlig søker Breili&Partnere AS kan leses her og her.

Eksisterende bolig som rives har et bebygd areal på 115m2. Nytt bygg får et oppgitt bebygd areal på 427m2. Garasje plasser er planlagt i underetasje/kjeller. Grad av utnytting er oppgitt til 27,7prosent.

Planutvalget har tidligere behandlet søknad om oppføring av bebyggelse på eiendommen. Det foreligger felles protest fra Mesterfjellet Vel og naboer. Protestene er i sin helhet vedlagt saken og kan leses her. 

Saken legges fram for planutvalget til førstegangsbehandling.

Kommunedirektørens anbefaling er at søknaden avslås. Les hele innstilling her.

Nå blir det politikerne i Planutvalget som skal behandle saken i møtet tirsdag 19 oktober 2021.

 

 

Les saken vi skrev 18 januar 2021 her.

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *