En utbygger har som kjent ervervet den flotte boligen fra 1948, dvs Mesterfjellveien 40. Denne eiendommen er på ca 1,5 mål og utbyggerne vil nå rive det flotte huset og sette opp en 4-mannsbolig på tomten. Utbygger har kjøpt eiendommen for 3.910 mill.

Dette har selvfølgelig skapt voldsomme reaksjoner fra naboer i hele området.

Nå har utbyggeren byttet arkitekt og nå er den kjente arkitekten fra Tjøme hyret inn for å lage nye forslag på en av de flotteste utsiktstomtene i Larvik.

Arkitekt Breili & Partnere AS ønsker nå en forhåndskonferanse med Larvik kommune  i løpet av februar 2021. Her er litt av innholdet i forespørselen. Alle tegninger kan du se på denne link. 

Det ønskes å opprette en ny 4-manns bolig mot at den eksisterende boligen rives i Mesterfjellveien 40 (uregulert område). Bygget vil plasseres utenom hensynssone til eplehage, byggegrense mot vei (15 meter fra midtvei) og 4-meters grenser.

Tegning: Breili&Partnere AS

Bygget er delt inn i 4 boenheter som har varierende høyde slik at det ivaretas fri utsikt fra gaten til eplehage og fra naboens terrasser i nord mot sjø.

Tegning: Breili&Partnere AS

Takflater er delt og utformet slik at de gjenspeiler takformer som allerede finns opp på den eksisterende bebyggelsen i nærområdet. Det er vurdert materialer som vil ha samspill med eksisterende bebyggelse. Samtidig vil bygget få et modernt men dempet uttrykk.

Tegning: Breili&Partnere AS

BYA er beregnet til ca. 425 og BRA til ca. 581.

Parkeringen er tenkt som en lukket carport som inneholder 4 parkeringsplasser (som er krav). Det er tilstrekkelig uteoppholdsareal både privat og felles.

Du kan lese hele forespørselen fra Arkitekt Breili&Partnere AS på denne link.  

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *