Dette prosjektet ble først godkjent i gamle Lardal kommune i 2017. I forbindelse med sammenslåing av Lardal og Larvik så ble prosjektet overført til ny prosjektledelse i den sammenslåtte kommunen.

Vi som har lært oss litt om plan-og bygningslover vet at det er en ansvarlig søker i et slikt prosjekt. Der ligger det et stort ansvar når ting går feil. Her er link til søknaden. 

Det som er spesielt her er at det ser ut som ansvarlig søker nå har hoppet av prosjektet og at utførende entreprenør har tatt over kommunikasjonen med Larvik kommune for å få sluttført skandaleprosjektet.

KORT BESKRIVELSE AV DEN NYE SØKNADEN. Les hele søknaden her.
«Da tidligere arkitekt og ansvarlig søker har avsluttet sin rolle i prosjektet. Har undertegnede fått i oppgave av Larvik kommune å foreta en kontroll av oppfylt krav til tilgjengelighet, samt overta rollen som ansvarlig søker slik at tiltaket kan avsluttes med ferdigattest. Kontroll er kun foretatt på omsøkte tegningsgrunnlag.»

Bøkebloggen skrev om denne saken i desember 2020. Les hele saken her.

Hvordan kunne Larvik kommune gi midlertidig brukstillatelse 10 juli 2019 med frist til 10 oktober 2019  med ferdigstilling av gjenstående arbeider og  søknad om ferdigattest på dette prosjektet? Se tillatelse her. 

Ny ansvarlig søker sendte 18 februar 2021 inn «Endring av gitt tillatelse» hvor han skriver følgende:

«Vedlagt følger søknad om endring av gitt tillatelse, da det ble ved kontroll før overtagelse av rollen som ansvarlig søker oppdaget flere endringer som ikke tidligere var omsøkt.»

«Endringer består av forlengelse av forstøtningsmur veiskulder, endring av plassering på byggverk, opprettet ny adkomst. Samtidig søkes det om oppføring av bodrekke, da flere av dagens boder inneholder teknisk utstyr og vil ikke dekke kravet til areal for lagring av utvendig utstyr jf. TEK 17 § 12-10.» Les hele søknaden her. 

Byggesak i Larvik kommune godkjente søknaden 5 mars 2021. Se godkjenningen her. 

Leilighetene er fortsatt ikke ferdigstilte i slutten av november 2021. Se hele saksgangen her. 

Men nå har ansvarlig søker 25 november 2021 sendt inn søknad om ferdigattest på prosjektet. Men det mangler fortsatt en trapp, ref bildet som er tatt denne uken.

Foto: Bøkebloggen

Ansvarlig søker skriver dette i søknaden:

«Tiltaket tilfredsstiller IKKE kravene til ferdigattest. Det gjenstår følgende arbeider av mindre vesentlige betydning som vil bli utført innen 14 dager: 01.12.2021. Type arbeid: Bytte ut utvendige trapper i stål»  Les hele søknaden her. 

På tide at kommunedirektøren krever en rapport på hele prosjektet og få alle kostnader på bordet?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *