Vi som har lært oss litt om plan-og bygningslover vet at det er en ansvarlig søker i et slikt prosjekt. Der ligger det et stort ansvar når ting går feil. Her er link til søknaden. 

Det som er spesielt her er at det ser ut som ansvarlig søker nå har hoppet av prosjektet og at utførende entreprenør har tatt over kommunikasjonen med Larvik kommune for å få sluttført skandaleprosjektet.

KORT BESKRIVELSE AV DEN NYE SØKNADEN. Les hele søknaden her.
«Da tidligere arkitekt og ansvarlig søker har avsluttet sin rolle i prosjektet. Har undertegnede fått i oppgave av Larvik kommune å foreta en kontroll av oppfylt krav til tilgjengelighet, samt overta rollen som ansvarlig søker slik at tiltaket kan avsluttes med ferdigattest. Kontroll er kun foretatt på omsøkte tegningsgrunnlag.»

 

SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE – RINGVEIEN 29 – GBNR 31/111

Vedlagt følger søknad om midlertidig brukstillatelse. Da tidligere ansvarlig søker har avsluttet sitt arbeidsforhold til saken, foreligger det mangler på kontrollerklæring for luftetthet og våtrom. Disse har ikke vært mulig å oppdrive av tidligere ansvarlig søker. Samtlige prosjekteringsarbeider var avsluttet før opphør av ansvarsrett, hvor grensesnitt er tydelig ivaretatt.

Da ansvarlig kontrollerende er likt foretak som tidligere ansvarlig søker og det foreligger utfylt blankett « for opphør av ansvarsrett før ansvarsområde er ferdigstilt«, som bekrefter at kontroll er utført. Mener vi at dette bør legges til grund på lik linje med en kontrollerklæring jf. SAK 10 §§ 12-5 og 12-6. Tidligere ansvarlig søker har også bekreftet pr. mail at erklæringer skal være tilsendt Audun Viken, tidligere prosjektleder i Larvik kommune.

Vi beklager rotet i saken og har ved innsyn i kommunens arkiv prøvd å oppdrive den manglende dokumentasjon.

Hvordan kunne Larvik kommune gi midlertidig brukstillatelse 10 juli 2019 med frist til 10 oktober 2019  med ferdigstilling av gjenstående arbeider og  søknad om ferdigattest på dette prosjektet? Se tillatelse her. 

Her bør muligens kommunedirektøren kreve en rapport på hele prosjektet og få alle kostnader på bordet.

 

Les også saken om blodbøka i Bøkkerbakken her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *