Som kjent så har Larvik kommune innført det nye systemet  «Acos møteportal». Dette systemet er lukket for pressen og innbyggere. Det er kun politikere og ansatte i Larvik kommune som har tilgang. Alle brukere må logge seg inn med bank-id.

Allerede i november søkte Østlands-Posten om tilgang til det nye datasystemet for politikerne, for å kunne følge med i den politiske debatten. Dette fikk avisen imidlertid blankt avslag på av Larvik kommune, som fastholdt at dette var for folkevalgte politikere.

Digitaliseringssjef Vilhelm Einen sa i februar 2020 at det nye systemet neppe ville bli et nettsted åpent for alle, heller ikke for pressen.

– Å gjøre dette til en offentlig portal er nok verken mulig eller ønskelig, sa Einen.

15 desember 2021 har Østlands-Posten ved redaktør Eirik Haugen klaget avgjørelsen inn til Statsforvalteren. Han skriver blant annet dette i klagen:

«Østlands-Posten (ØP) vil med dette påklage praksisen knyttet til politikerportalen i Larvik kommune, eller «bobla» som den blir kalt av kommunen. Dette er et system som gjør at politikerne kan legge inn forslag til vedtak inn i et system som kun er åpent for de politikerne som sitter i utvalg og kommunestyret, samt administrasjonen.»

«ØP har klaget på praksisen til Larvik kommune, men har fått avslag på vårt ønske om innsyn i politikerportalen.»

«Vi har også i politiske møter bedt om å få oversikt over vedtakene eller hvem som stemte for de ulike forslagene. Sist fikk vi nei av utvalgets sekretær fordi det lå i «bobla» og vi måtte vente til det endelige vedtaket var lagt ut, noe som viser problematikken godt. Vi har også lyst til å påpeke at fra politisk hold har det hele tiden vært vilje til å løse denne saken. Vi er derfor veldig overrasket over konklusjonen som nå har kommet fra kommuneadvokaten.»

«Vi mener praksisen i kommunen er i strid med offentleglova. Praksisen gjør det vanskelig å følge behandlingen av politiske saker, hvilket er i strid med intensjonen både i offentleglova og kommuneloven.»

«Vi håper derfor at Statsforvalteren kan vurdere saken.»  Se hele klagen, Klage til statsforvalteren – bruk av politikerportalen

Bøkebloggen sendte over saken til ØP for eventuelle kommentarer og redaktøren ga følgende kommentar:

«Vi er veldig overrasket over at kommunen har avslått innsyn. Det er et demokratisk problem når innbyggerne i en kommune ikke kan følge en politiske prosess og det er oppsiktsvekkende at kommunen ikke klarer å løse dette. Jeg har samtidig lyst til å gi honnør til politikere fra flere partier som er enig med oss i at dette er uakseptabelt. Dette forventer vi blir løst.» 

Bøkebloggen gir redaktør Eirik Haugen full støtte i klagen.

Men hvorfor er det ingen politikere som så langt har bedt administrasjonen om å rydde opp i dette?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *