Som kjent så har en hytteeier på Lamøya i Larvik saksøkt Staten. Det er satt av tre dager i Larvik tingrett med oppstart onsdag 20 april 2022. Les hele saken her. 

Nå kan det se ut som om det også vil bli tatt ut søksmål mot Staten i en sak i Saltverksveien i Larvik.

Politikerne i Larvik behandlet 24 august 2021 på nytt saken i Saltverket som gjelder pålegg om fjerning av ulovlige tiltak på en strandeiendom. Les hele saken her. 

11 februar 2022 ber Larvik kommunes tilsynsjurist Thor Håkon Lindstad om status i saken.

«Vi viser til vårt pålegg om retting av tiltak og tvangsmulkt av 27.04.21, som opprettholdt av Statsforvalteren 01.10.21, se vedlagt. Retteplikten og tvangsmulkten løper fra 12 uker etter vedtaket fra Statsforvalteren, dvs. fra 24.12.21, ref. planutvalgets beslutning om utsatt iverksettelse. Vi kan enda ikke se å ha mottatt noen dokumentasjon fra dere på at tiltakene er rettet. Inntil vi får slik dokumentasjon, fortsetter tvangsmulkten å løpe. Tvangsmulkten er allerede oppe i kroner 24.500. Vi ber om en statusrapport.»

Les hele brevet her. 

Advokat Anne Tellefsen har nå svart opp Larvik kommune i en mail 23 februar 2022.

«Det forberedes nå rettslige skritt mot Statsforvalterens vedtak. I første omgang er det naturlig å be om at Sivilombudsmannen behandler saken, men det vurderes også søksmål dersom Sivilombudsmannen ikke behandler saken i full bredde.
Anmodning om behandling hos Sivilombudsmannen vil bli utsendt tidlig neste uke. Dersom saken ikke tas under behandling der, vil det bli tatt ut søksmål mot Staten.»

Les hele mailen her. 

Til info så har advokat Anne Tellefsen gjort flere forsøk på å få Kommunal- og distriktsdepartementet til å snu i ulovlighetssaker i Færder kommune.(Tidligere Tjøme kommune.)

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *