I dagens møte i formannskapet skal det behandles en endringssøknad på etablering av godsterminal på Sika tomta. Du kan lese deler av innstillingen i saken her:

Saken gjelder endring av tidsperiode og deler av driftskonsept for midlertidig godsterminal på Sika- tomta.

I kommunestyrevedtak 16.06.2021 ble det gitt tillatelse til en midlertidig godsterminal for transport av trevirke på eiendommen. Det er satt en rekke vilkår i kommunestyrevedtak 077/21.

Påbakgrunn av at kommunestyrets vedtak ble gjenstand for klage og den tidsbruken klagebehandlingen medførte, mener Larvik Havn KFat de mistet verdifull tid til klargjøring av terminalen og oppstart av driften. Driften er planlagt med oppstart innen utløpet av mars 2022.

Kommunedirektøren vurderer at endringene som omsøkes ikke vil medføre vesentlig ulemper for omgivelsene og at det er en fordel at søker gis en ny tidsperiode for varigheten av gitt tillatelse på bakgrunn av klagesaksbehandling.

Videre anses endringen av tidspunktet for lasting og lossing av tømmer fra nattestid til dagtid som en bedre løsning.

Kommunedirektøren anbefaler at det gis en endringstillatelse. Les hele innstillingen her. 

Bøkebloggen skrev en sak 16 juni 2021 etter at søknaden ble godkjent. Les saken her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *