Nå har Larvik kommune sendt ut faktura til en hytteeier i Kjose på engangsmulkt og løpende tvangsmulkt for perioden 16.03.2022-04.05.2022

Bøkebloggen skrev om denne saken fra Kjose i Larvik 5 april. Les saken her. 

Tilsynsjuristen i Larvik kommune skriver blandt annet dette i brevet som er datert 5 mai 2022:

«Vi viser til vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt, datert 14.02.2022 med saksnr. 215/22.»

«Vi kan ikke se at du har omsøkt tiltakene eller at du har informert oss at det ulovlige forholdet er rettet. Vi har derfor sendt deg en faktura for engangsmulkt på kroner 7.500 og en løpende tvangsmulkt for perioden 16.03.2022-04.05.2022 (50 dager x 250 kr) på 12.500. Dette utgjør et samlet beløp pålydende kroner 20.000. Fakturaen sendes separat via kommunens økonomiavdeling.»

«Du vil fortsette å bli fakturert dersom du ikke retter forholdet.»  Les hele brevet her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *