29 januar 2019 ble Larvik kommune varslet om to forhold på Lamøya i Larvik kommune.

Varslet gjaldt den mye omtalte hytta (Lamøya 71) til John Markus Lervik og den mindre omtalte «Vaktbua» til grunneier Gjert Gjertsen.

Dette varselet endte opp med en tilbakemelding 12 juni 2019 fra daværende kommunalsjef Hilde Bøkestad hvor hun skriver blant annet dette:

«Viser til henvendelse mottatt 29.1.2019 med anmodning om å følge opp diverse forhold på Lamøya. Vi har vært litt usikre på om din anmodning skulle håndteres som en klage, et tips eller et varsel, men har besluttet at vi følger opp din henvendelse som en tilsynssak.

«Tilsyn utføres på bakgrunn av en politisk besluttet tilsynsstrategi for 2018-2019 som ble vedtatt i kommunestyret 4.4.2018 sak 64/18. Her er det angitt at følgende saker skal prioriteres:»

  •   Saker med mulig fare for liv og helse, miljø og sikkerhet.
  •   Forhold som kan få samfunnsmessige konsekvenser.
  •   Ulovlig arbeid/tiltak som er under oppføring
  •   Oppfølging av vedtak fra Planutvalg/Fylkesmann

«Det er gitt beskjed fra tilsyn at de nå er klare til å gjennomføre tilsynet.»  Les brevet her, Vedr. henvendelse om tiltak på Lamøya

«Vaktbua» Lamøya 4B

13 juni 2019 avholdes det et varslet tilsyn på «Vaktbua» (Lamøya 4B) til grunneier Gjert Gjertsen som var  tilstede på befaringen. Tilstede fra Larvik kommune var tilsynsjurist Linn-Ida Ellingsen og bygningsinspektør Tom Mangelrød.

Følgende ble notert i rapporten etter tilsynet:

«Vakthytte, eier sitter vakt i hytta om sommeren.
Det er satt som betingelse i byggesaken at «vaktbua bare skal benyttes til formålet og ikke leies bort eller benyttes som hytte»

«Kommunen har ikke dokumentasjon på at bruken er i strid med betingelsene i byggesaken.»

«Det anbefales at vaktene fordeles på båteiere, slik at det ikke blir tvil om bruken av vaktbua.» Du kan lese hele tilsynsrapporten her, Tilsyn vaktbu

Hvorfor ble det ikke avholdt et tilsyn inne i «Vaktbua»?

Hytte Lamøya 71

21 juni 2019 avholdes det et uanmeldt tilsyn på Lamøya 71 (ny eier John Markus Lervik) Tilstede fra Larvik kommune var tilsynsjurist Linn-Ida Ellingsen og bygningsinspektør Tom Mangelrød.

Følgende ble notert i rapporten etter tilsynet:

«Overbygget terrasse ikke omsøkt. 4×3 meter 12 m2.»

«Murvegg/levegg er oppført med lengde på 16 meter og høyde på 210 cm. Ikke omsøkt.»

«På eiendommen er det gitt tillatelse til å bygge en bod på 5m2. Etter kommunens vurdering er boden større en tillatelsen tilsier.»

«Trapp mot stranden. Kommunen kan ikke se i sine arkiver at trappen er omsøkt og at tillatelse foreligger.»

«Etter en gjennomgang av kommunens bildedokumentasjon fremstår det som at terrenget har blitt fylt opp. Det ble i godkjent byggesak den 18.05.2005 gitt avslag på oppfylling av terrenget.»

«Vi ber om en skriftlig dokumentasjon på høyden i kjelleretasjen.» Du kan lese hele tilsynsrapporten her, Lamøya 71  tilsyn 1 2019

5 juli 2019 avholdes det et nytt tilsyn på Lamøya 71, denne gangen er det varslet. Tilstede denne gangen var Åse Lervik(eier) og eiendomsmegler Knut Leinæs fra Leinæs&Partners.(Leinæs solgte hytten på oppdrag fra Arne Nicander.) Tilstede fra Larvik kommune var var også denne gangen tilsynsjurist Linn-Ida Ellingsen og bygningsinspektør Tom Mangelrød.

«Høyde på rom ca. 215 cm. De nye målingene viser at kjelleren kommer innunder målereglene og får et bruksareal på ca.60 m2.»

«Det må sjekkes ut om det blir å regne som en etasje i kjelleren, det er soverom/bad og gang som blir en hoveddel.»

«Tiltaket er søknadspliktig etter plan og bygningsloven § 20-1 jf. 20-2.» Du kan lese hele tilsynsrapporten her, Lamøya 71 tilsyn 2 2019

 

Er ikke dette et godt bevis på at det ble gjort forskjellsbehandling i disse to sakene som ble varslet på samme tid?

Er det slik vi vil ha det i Larvik samfunnet ? Blir en behandlet annerledes hvis en er politiker og medlem av kontrollutvalget i Larvik kommune?

Stig Hatlo, er ikke dette også en sak for kontrollutvalget ?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *