I flere tilfeller har havnen i Svartebukt tatt imot enorme skip på opptil over 530000dwt. Disse er da over dobbelt så store som Full City som gikk på grunn utenfor Langesund i 2009.

Skipene brenner cirka 3 tonn marin diesel i døgnet for å holde generatoren gående døgnkontinuerlig, og lastingen varer i cirka 10 dager. Det tilsvarer 4000 turer med fossilbil fra Larvik til Oslo for hvert skip som lastes. Hva med miljøaspektet her?

Bøkebloggen har bedt Hallstein Bast om å sette fokus på denne forurensingen. Vi har sendt han åtte mailer om dette, den første ble sendt 12 mars 2021 og den siste 29 mars 2022.

13 april 2021 svarte Hallstein Bast fra MDG opp dette:

«Jeg jobber sakte, og guds kvern maler sakte, men den maler sikkert! Svartebukt skal få sin oppmerksomhet.»

Etter flere purringer svarer Hallstein Bast opp blant annet dette 16 august 2021:

«Jeg så at flere andre engasjerte seg i denne saken og avventer til jeg mener det er naturlig å følge. Prøver å være ærlig og har ikke ment å være uærlig i denne saken. Jeg har bedre tid nå og kommer tilbake.» 

Etter dette svaret 16 august 2021 har Bøkebloggen ikke fått noe svar fra Hallsten Bast.

Vi er derfor meget overrasket over at han i siste møte i formannskapet kom med dette forslaget om å ikke godkjenne et tre dagers båtrace Larvik Grand Prix 2022 i Larviksfjorden. Se info om racet her. 

Bast kom med dette forslaget for å stoppe båtracet.

«- Larvik kommune ønsker ikke å gi tillatelse til at båtløpene arrangeres i Larvik i juli 2022.»

Kommunedirektørens forslag ble satt opp mot alternativt forslag fra Hallstein Bast, MDG, hvor kommunedirektørens forslag ble vedtatt med 11 stemmer for og 2 stemmer mot.
11= AP3, H 2, SP2, BL1, KRF1, FRP 2
2=MDG1,SV1

Betyr dette at Hallstein Bast er mer bekymret for et båtrace i tre dager enn de store skipene i Svartebukt som brenner av tre tonn marin diesel i døgnet for å holde generatoren gående døgnkontinuerlig?

Han skriver dette på facebook gruppen «Stavern by-hele året»:

«MDGs vurdering var, og er, at naturmangfoldet har nådd sin tålegrense for lenge siden i Larviksfjorden og områdene rundt.»

Og hvorfor engasjerer ikke Hallstein Bast og MDG seg i de store kloakkutslippene som har vært i Larviksfjorden? Det har rent ut over 10 000 kubikk med kloakk fra pumpestasjonen på Storgata i Larvik.

Det spørs om Hallstein Bast med dette engasjementet henter inn nye stemmer til MDG ved neste valg?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *