Det skal etableres en kommunal pumpestasjon i Svinevika som vil pumpe til den eksisterende pumpestasjonen i Kjerringvik v/ båthavnen. Dette avløpssystemet vil bidra til å gjøre det mulig å knytte en del av boligbebyggelsen nord for Kjerringvik og hytteområdene ved Svinevika, Rød og Håkavika til kommunalt avløpsnett.

Bøkebloggen skrev om saken 3 september 2022 og du kan lese den her.

Vi har gravd litt i gamle dokumenter fra gamle Tjølling kommune.

Grunneier Steinar Spetalen inngikk avtale med Tjølling kommune i 1977. I erklæringen står det blandt annet følgende:

Punkt 3: «Når strandområdet på Birketvedts eiendom eventuelt blir åpnet for allmennheten, gir jeg for min del offentligheten adgang til å benytte nåværende adkomstvei ned til en parkeringsplass som forutsettes opparbeidet for ca 25 biler.»

Punkt 4: «En forutsetter at de hytteeiere som til i dag har fått lov til å parkere på denne del av min eiendom (4-5 biler), får adgang til å benytte den parkeringsplass som forutsettes opparbeidet. Denne tillatelse skal gjelde i minst 2 år. Det forutsettes videre at jeg vederlagsfritt får disponere 2 parkeringsplasser på den påtenkte parkeringsplass. Inntil denne er opparbeidet, forutsetter jeg at disse får stå på kommunens areal, rett innenfor den oppsatte bom.»

Du kan lese dokumentet fra grunneier Steinar Spetalen her. Svinevika Steinar Spetalen 1977

Grunneiere Jan Erik Sannes og Reidar Sandnes som eier østre del av stranden i Svinevika inngikk også en avtale med Tjølling kommune i 1977. I denne avtalen sto blant annet følgende:

«Som grunneiere i østre del av Svinevika, vil vi gjerne få si følgende:

«Strandlinjen har i alle år vært åpen for allmennheten – og vår holdning som grunneiere er at den fortsatt skal være det.»

«Men vi presiserer likevel at samtlige som leier tomter av oss har kontraktfestet baderett og rett til båtplass. Dette er rettigheter de betaler for årlig og som etter vår mening, gjør at de har krav på ikke på noen måte å bli fortrengt fra stranda.»

«Dessuten er vi av den mening at det området kommunen sier bør opparbeides til et pent grøntareal og holdes i orden ved regelmessig vedlikehold – ikke la det ligge som nå, som et villniss.»

«Dessuten bør kommunen:»

  • Sette opp søppelstativ som må tømmes regelmessig.
  • Føre kloakken (som sist sommer ble ført i lukket rør ut i strandkanten) ut på dypt vann.

«Vi har pekt på en del saker som kommunen bør ordne. Dersom kommunen er villig til å ordne disse sakene, vil vi som grunneiere gjøre vårt til at alle som kommer til vårt område fortsatt kan føle seg velkomne.»

Du kan lese dokumentet fra grunneierne Reidar Sandnes/Jan Erik Sannes her. Svinevika Reidar Sandnes 16 feb 1977

Tjølling Friluftsnemnd behandlet saken i møte 17 mars 1977. Følgende ble bandt annet vedtatt:

«Nemnda vil videre slutte seg til notat fra Reidar Sandnes og Jan Erik Sannes, samt erklæringen fra Steinar Spetalen. «

«Det opparbeides parkeringsplass for ca 35 biler, hvor av 25 til allmennhetens bruk.»

«De arbeider nevnt i notat fra Sandnes/Sannes utføres.»

Du kan lese vedtaket fra Tjølling Friluftsnemd her. Svinevika Friluftsnemda Tjølling 18 mars 1977

 

Til info så har verken Tjølling kommune og senere Larvik kommune etablert søppelstativ og ført kloakken ut på dypt vann slik som avtalen var i 1977.

 

Vi håper at alle medlemmene i Planutvalget leser disse dokumentene før saken behandles i møte 20 september 2022.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *