Styreleder i Bølgen Erik Larsen sendte 9 oktober 2022 ut et notat til ordfører.

Dette notatet inneholder korte referater fra alle styremøter fra 17 juni 2021 tom 28 september 2022.

Her er referat fra styremøtet 28 september hvor beslutningen om nedleggelse ble enstemmig vedtatt:

Styreleder innledet med å orientere om den økonomiske situasjonen på Sanden Cafe med historikk fra tidligere møter. Fra oktober 2018 og pr. 31. august 2022 har Sanden Café isolert sett gått i minus med 6,7 mill. I 2022 har sanden pr. 31. august gått med 1 mill i minus, hvorav 450’’ alene i august. Prognose for resten av 2022 viser at det går mot et tap etter en nøktern vurdering på minus 1,5 mill.

Sanden Café har ikke blitt belastet med husleie siden vi eier eget hus, ei heller utgifter til strøm.

Kulturhuset som helhet går fra minus 1,7 mill til minus 2,7 mill fra juli til august. Prognose for resten av året viser etter en nøktern vurdering en minus på 3,3 mill for hele 2022.

Styreleder Erik Larsen foreslo deretter at vi nå bør legge ned cafédriften i nåværende form, og la frem følgende forslag skriftlig:

  1. Driften av Sanden Café i sin nåværende form opphører pr. 31.12.2022.
  2. Administrasjonen bes ta kontakt med tillitsvalgte før 1. oktober 2022 for å iverksette prosessfor omstilling og nedbemanning av medarbeidere knyttet til Sanden Café iht. plan for dette iLarvik kommune.
  3. Administrasjonen bes utrede nytt konsept for servering i forbindelse med arrangement ogkonferanse innen 31.12.2022. Nytt konsept trenger ikke å være i egen regi.
  4. Administrasjonen bes også vurdere om dagens organisering av kulturhuset for øvrig erhensiktsmessig, og legge frem sak om dette for styret innen 31.12.2022.

Styremedlem Magdalene Lindtvedt la deretter frem et endret forslag som følger:

1. Driften av Sanden Cafe i sin nåværende drift opphører 2. som den står

3. Administrasjonen bes utrede rammer for servering med private driver senest 28 feb 2023 4. Det nedsettes en arbeidsgruppe gjeldende omstilling av driften av Sanden

5. Administrasjonen bes også vurdere dagens organisering av kulturhuset og legge frem sak senest 28 feb 2023

Styremedlem Espen Carlsen foreslo deretter å endre Lindtvedts forslag i punkt 3 til:
3. Administrasjonen bes utrede rammer for servering med privat driver omgående.

Styreleder Erik Larsen foreslå å endre 1. punkt i Lindtvedts forslag til: 1. Driften av Sanden Café i sin nåværende form opphører.

Etter åpen diskusjon og for å komme frem til konsensus og enstemmig vedtak ble følgende lagt frem og enstemmig vedtatt:

1. Driften av Sanden Café i sin nåværende form opphører.
2. Administrasjonen bes ta kontakt med tillitsvalgte før 1. oktober 2022 for å iverksette prosess for omstilling og nedbemanning av medarbeidere knyttet til Sanden Café iht. plan for dette i Larvik kommune.
3. Administrasjonen bes utrede rammer for servering med privat driver omgående.
4. Det nedsettes en arbeidsgruppe gjeldende omstilling av driften av Sanden.
5. Administrasjonen bes også vurdere dagens organisering av kulturhuset og legge frem sak senest 28. februar 2023.

De ansatte ble varslet om vedtaket i møter dagen etter, den 29. september.

Kl. 16.15 for kun de berørte og kl. 17.15 for alle ansatte. Hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet og Delta deltok på begge møtene. Det samme gjorde hovedverneombudet. Det var daglig leder og styreleder som orienterte de ansatte.

Du kan lese hele dokumentet til ordfører her, Bølgen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *