Bøkebloggen har sist uke blitt omtalt i mailer fra leder av Planutvalget som er sendt til både media og politikere. Til info så har ikke Bøkebloggen blitt kontaktet før omtalen av oss ble sendt Planutvalget (heretter kalt PU). Hvis Offenberg hadde tatt kontakt så hadde vi hatt mulighet til å forklart henne at det var dokumentet fra en advokat vi hadde brukt i saken.

Men siden dette ikke ble gjort, så har vi  behov for å oppklare saken litt:

Leder av planutvalget Marie Offenberg sender søndag 16 oktober 2022 kl 19:12 ut en mail til politikerne i PU:

«Planutvalgets medlemmer fikk fredag ettermiddag brevet fra Gaarders plankonsulent, som så har blitt videresendt til Bøkebloggen som allerede fredag kveld kjørte et svært useriøst oppslag med link til dette brevet. Og det til og med før grunneier hadde fått lest det.»  

At grunneier ikke hadde sett dette er ikke vårt ansvar. Det har aldri vært pressens ansvar å ta ansvar for god forvaltnings- eller forretningsskikk overfor tredjemann, det skulle tatt seg ut!

Offenberg skriver videre i sin mail til PU:

«Bloggens egen ukvalifiserte konklusjon er at Per Manvik og Morten R. Gjertsen er inhabile. Bloggeren stilte også i ingressen spørsmål om det er derfor de har engasjert seg i politikken.»

«Det er ikke ulovlig at brevet ble sendt til Sandnes, men det er uheldig og kan svekke troverdigheten til planutvalget som organ når medlemmer har såpass tilknytning til en blogg – særlig i en så betent sak og rett før behandling i utvalget.» 

Medlem av PU Erik A. Sørensen svarer opp leder samme kveld kl 23:03:

«Arne Sandnes som er ansvarlig for Bøkebloggen har mest sannsynlig fått dette av meg. Dersom dokumenter jeg har befatning med, som folkevalgt er unntatt offentligheten, så forventer jeg at det tydelig vil fremgå.»

»Tåler ikke dokumenter vi får tilsendt medias, pressens eller innbyggernes innsyn og kjennskap, uansett tidspunkt i prosessen, svekkes tillit og troverdighet til oss som folkevalgte. Hva Bøkebloggen, ØP, DN, NRK eller andre medier og bloggere måtte mene og skrive er åpenbart ikke mitt ansvar.»

«Men la det være helt klart at jeg ikke bidrar til at dokumenter vi får til behandling skal skjules og «hemmeligholdes». Jeg verdsetter den fjerde statsmakt høyt.»

Vi setter stor pris på at noen politikere, som Sørensen faktisk forstår verdien av åpne prosesser. Men leder av PU viser til feil dokument i mailen til PU, dokumentet Bøkebloggen laget sak på ble sendt fra kommunedirektøren.

Fredag 3 oktober 2022 mottar kommuneadvokaten et brev fra advokat Ole-A. Refsnes på vegne av Sørskogen Vest Vann- og Avløpslag SA. Denne saken med vedlegg ble arkivert i Larvik kommunes arkiv 13 oktober, dvs dagen før saken på Bøkebloggen ble publisert. Se link til arkivet her. 

Disse dokumentene ligger åpent på internett. Kommunenes nettsider er ikke lette å lete og navigere i, og en av Bøkebloggens viktigste funksjoner er å gjøre allerede åpent, men vanskelig søkbart materiale, mer tilgjengelig for byenes innbyggere.

Foto brukt i saken: Hentet fra larvik.kommune.no / bokebloggen.no

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *