I onsdagens kommunestyre ble det stemt over om utvalgsmøter skal streames.

Bøkebloggen skrev et innlegg om dette 23 oktober 2002, «Nå er det vel snart på tide å få streaming av alle møter i Planutvalget?»

Saken var oppe i formannskapet sist uke og der ble det enstemmig om å følge kommunedirektørens forslag. Det vil si at de ikke ønsket streaming av møter.

Til møte i kommunestyret var det kommet inn et forslag om at Planutvalget burde streames.

Alternativt forslag fra MDG og V:

«Kommunestyret ber kommunedirektøren benytte de avsatte midlene til streaming av møter i folkevalgte organ til strømming av Planutvalget. Eventuelt restbeløp benyttes til innholdsproduksjon som kan bidra til økt oppslutning om utvalgenes saker og arbeid.»

Hør hele behandlingen i saken her.  https://larvik.kommunetv.no/archive/216?caseId=4570

Dette forslaget ble satt opp mot kommunedirektørens forslag og det ble flertall for MDG og V sitt forslag, 22 stemmer for og 19 stemmer mot.

Stor takk til de politikerne som stemte for at fremtidige møter i Planutvalget skal streames.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *