Larvik kommune har nå ervervet aksjene i selskapet Torget 1 Larvik AS og kjøpskontrakten ble undertegnet 5 desember av selgerne Dorthe Huse Lien /Gøril Huse og kjøper Larvik kommune / v ordfører Erik Bringedal.

Overtakelsen er avtalt til 12/1-2023.

Hvorfor var det så stor forskjell på verdivurderingene som ble gjort i 2019 og i 2021/ 2022?

Eiendommen ble av næringsmeglerfirmaet Q4 vurdert i februar 2019 til å ha en markedsverdi på kr. 41 000 000,-.

Eier av eiendommen foretok så en verdivurdering av eiendommen. Akershus eiendom, en annerkjent aktør innenfor næringseiendom, har vurdert eiendommen til å ha en forventet salgsverdi på mellom kr. 66,5-73,5 000 000,-.

Eiendommen ble så ervervet for kr. 70 000 000,-. i desember 2022. Les hele kjøpskontrakten her, Torget 1 kjøpekontrakt

Har Larvik kommune betalt 30 mill for mye for Torget 1?

Bygget er fra 1959 og nå har vi fått innsyn i en rapport som firmaet OPAK AS har utarbeidet for Larvik kommune. Rapporten er datert 24 august 2022.

Her er deler av oppsummering av OPAK rapporten på 16 sider:

«Bygningsmassen og tekniske installasjoner fremstår i generelt akseptabel stand, men med et tydelig behov for utskiftinger og oppgraderinger, både bygningsmessig og hva angår tekniske anlegg, dersom bygget skal framstår som et moderne kontorbygg i årene framover. Dette gjelder både bygningsmessige forhold såvel som VVS- og elektrotekniske forhold.»

«Vedlikeholdsarbeider og eventuelle moderniseringer utover de neste 5 årene er ikke medtatt.»

«Totalt er det estimert kostnader pålydende ca. kr. 13 000 000,- ekskl. mva. for de neste 5 årene for å bringe bygget opp til et akseptabelt vedlikeholdt nivå og standard.» Du kan lese hele rapporten fra her, OPAK rapport.

Per Manvik har uttalt seg flere ganger i ØP og også kommentert dette kjøpet i sosiale medier.

Vi har derfor i dag kontaktet han på mail og spurt han om hvordan han kunne stemme for kjøpet etter å ha lest denne OPAK rapporten.

Manvik har svart opp at han ikke har sett denne rapporten.

Betyr dette at de andre 40 politikere i kommunestyret heller ikke har fått innsyn i rapporten før beslutningen om kjøpet ble gjort?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *