Del to av Brennpunkt-dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører» ble sendt på NRK 1 kl 2000 onsdag kveld. Brennpunkt-dokumentaren så kan du allerede se den på  linken her.

Det var mye fokus på varsling i denne episoden og Bøkebloggen har derfor sett litt på hva ledelsen har informert om dette tidligere.

I september 2022 ble det lagt ut en lang artikkel som het «Slik jobber helse og mestring med avvik og hendelser.»

Kvalitetsrådgiver Mona Teigen Hellner og kommunalsjef for helse og mestring Guro Winsvold fortalte i denne saken om hvordan varsler blir håndtert i helse og mestring i Larvik kommune.

Kvalitetsrådgiver Mona Teigen Hellner og kommunalsjef for helse og mestring Guro Winsvold. Skjermdump: larvik.kommune.no

Det står blant annet dette i saken fra 9 september 2022:

I fjor ble det meldt inn rundt 3100 hendelser i helse og mestring i Larvik kommune, de aller fleste mindre alvorlige. – Det er betyr at vi fanger opp feil og mangler, og kan gjøre noe med det, sier kommunalsjef Guro Winsvold.

– Det er er et høyt tall, innrømmer hun, samtidig som hun synes det er bra. I Larvik kommune har vi et stort fokus på å melde avvik og hendelser, forteller Winsvold.

Det er ca. 1800 ansatte i helse mestring, heltid og deltid. Disse er fordelt på sykehjem/institusjoner, i tillegg til hjemmebaserte tjenester innenfor virksomhet hjemmetjenester, funksjonshemmede og psykisk helse. Det er til sammen ca. 440 institusjonsplasser i kommunen.

Feil skjer hver eneste dag, men heldigvis er de fleste av disse feilene små, forteller kommunalsjefen. – Likevel rapporteres det på, fordi vi vil unngå at de små feilene skjer igjen. Du kan lese hele saken om hvordan det jobbes med avvik på denne linken. 

Etter å ha sett Brennpunkt og uttalelser fra ansatte i Larvik kommune så kan det muligens stilles spørsmål om rutinene for varsling fungere slik det er skrevet i denne saken fra september 2022?

Nå blir det jo både intern og ekstern gransking av Larvik kommunes eldreomsorg og da vil nok også rutinene for varsling bli gjennomgått.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *