Ingen fra Larvik, verken fra den politiske ledelsen eller fra kommuneadministrasjonen, ønsket å stille opp i NRK’s program Debatten den 26.1.2023. Det er feigt og nedslående at ingen takket ja til invitasjonen og deltok i programmet.

Pårørende har gjennom måneder varslet og meldt inn forhold til kommunen som fikk minimal betydning for bedring av situasjonen til den pleietrengende. Nå avventer kommunedirektøren resultatene fra interne- og eksterne granskninger. Avventer resultatet fra granskninger? Man trenger da i all sannhet ikke å avvente granskninger for å handle, erkjenne og sterkt beklage at i dokumenterte innslag er behandlingen nesten som mishandling å betrakte.

Kritikken synes nærmest å prelle av som vann på gåsa på den nesten allmektige kommunale ledelse, i godt samarbeid med den politiske ledelse. De forsøker åpenbart å unngå mer fokus gjennom å nekte deltakelse hos NRK’s program Debatten for med dette kjøpe seg mer tid og håpe at at hendelsen om noen uker har gått i glemmeboka til de aller fleste. Kommunedirektøren erklærer og ønsker debatten innen eldreomsorg velkommen, men ved første og beste anledning vil hun selv på ingen måte være med i den samme debatten og svare opp på forhold hun er ansvarlig for! Det oppleves som å tale med to tunger og feigt.

Med over 1800 ansatte innen sektoren Helse- og Omsorgstjenesten i Larvik forventes det ikke at ledelsen kjenner til alle hendelsesdetaljer og det vil nok forekomme at en ansatt kan ha en «dårlig dag på jobben» og gjøre feil. Dette skjer nok hos oss aller fleste av oss i de alle fleste yrker. Men det som vi nå er vitne til i Larvik kommune er systemsvikt og mishandling av gamle mennesker uten mulighet til å forsvare seg eller si i fra. Uansett antall ansatte, burde dette vært fanget opp og korrigert på et langt tidligere tidspunkt. Har vi «råtne egg» blant våre ansatte må disse identifiseres og fjernes omgående. Slike «råtne egg» skal- eller må ikke få lov til å ødelegge for alle de andre kollegene som gjør en eksemplarisk jobb med våre eldre dag inn og dag ut!

Jeg håper at både den kommunale- og politiske ledelse de nærmeste dagene tar til seg kritikken, legger seg flat, og raskt kommuniserer med innbyggerne i Larvik hva de har gjort og vil gjøre for at Larviks innbyggere i fremtiden aldri igjen vil oppleve slike hendelser.

Hvem trenger granskningsrapporter side opp og side ned for å skjønne at her må det handles umiddelbart?!

 

Erik A. Sørensen, Gruppeleder BedreLarvik

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *