Bøkebloggen har de siste årene fulgt med på postlistene til Larvik kommune i saksbehandling i den nye marina / restaurant i Steinrevet 20 i Stavern. Som kjent så er det Norconsult AS som har vært ansvarlig søker for prosjektet.

I 2018 under byggingen ble det meldt inn flere bekymringsmeldinger fordi forurenset søppel ble liggende på tomten. Se bilder her som ligger i kommunens arkiv.Bilde1, bilde2, bilde3,bilde4 

Hele saken rundt tilsynet som ble utført av Larvik kommune i 2018 kan du lese her. 

Bøkebloggen tok kontakt med virksomhetsleder Cathrine Wærvågen 12 mai 2021 og ba om innsyn i hva som var fjernet av forurenset avfall i Steinrevet 20 i 2017.

  • Ønsker dokumentasjon på mengde av forurenset masser og hvor massene er levert? 

Vi fikk følgende svar fra virksomhetsleder Wærvågen samme dag:

«Erfaringer knyttet til mottakskapasitet er ikke en forespørsel som generelt rettes alle tiltakshavere som har fått tillatelse til tiltak i/ved forurenset grunn. Men virksomhet byggesak ønsker å være mest mulig oppdatert på alle felt innen vårt fagområde så det hender vi spør utbyggere om deres erfaringer knyttet til spesifikke områder.»

Betyr dette at ansvarlig søker Norconsult AS eller utbygger Arch Eiendom AS ikke har lagt dokumentasjon på bordet om hvor mange tonn forurenset masse som er fjernet fra tomten? Og hvorfor har ikke byggesak i Larvik kommune krevd denne dokumentasjonen?

Siden Larvik kommunes virksomhetsleder Wærvågen ikke har denne dokumentasjonen så er det kanskje mulig at ansvarlig søker Norconsult AS kan komme med denne dokumentasjonen?

Søppel i Steinrevet 20 under bygging. Foto: larvik.kommune.no

Søppel i Steinrevet 20 under bygging. Foto: larvik.kommune.no

Søppel i Steinrevet 20 under bygging. Foto: larvik.kommune.no

Søppel i Steinrevet 20 under bygging. Foto: larvik.kommune.no

Er det forskjellsbehandling på kontroll av slike prosjekter i Larvik kommune ?

Til info så kom det også i 2021 inn en bekymringsmelding fra naboer om grunnforholdene på Risøya. Les hele meldingen her.

Nå viser det seg at Statsforvalter på nytt har satt søkelys på de gamle søppelfyllingene på Risøya.

Statsforvalteren ga Larvik kommune pålegg om gjennomføring av tiltak på Gamle Stavern fyllplass i brev av 23.11.2021. Ett av punktene i pålegget var å utarbeide en detaljert plan med vurdering for utforming av tildekning, med frist for oversendelse til Statsforvalteren innen 1.12.2022.

Statsforvalteren fikk oversendt redegjørelse tildekningsplan 21.12.2022. I tilbakemelding av 5.1.2023 påpekte Statsforvalter at tildekingsplanen ikke er levert innen fristen og ikke svarer ut pålegg som er gitt.

Larvik kommune har nå leid inn Norconsult AS som har laget en utfyllende rapport som ble levert 3 februar 2023. Les hele rapporten her, Stavern fyllplass Tildekkingstiltak – faglig vurderinger m vedlegg.

Statsforvalteren har vurdert rapporten fra Norconsult AS og svarer opp 13 februar 2023. Og avslutter brevet slik:

«Statsforvalteren har vurdert tildekningsplanen opp mot punktet om utarbeidelse av detaljert plan med vurdering gitt i vårt pålegg. Vi vurderer planen til å ikke oppfylle pålegget. Vi mener dette er svært beklagelig. Etter vår vurdering har det vært gitt god tid til å svare ut dette punktet i pålegget.»

«Vi ser det som viktig at dette arbeidet blir høyt prioritert. Detaljert plan med faglige vurdering for området parkering og båtopplag skal oversendes Statsforvalteren så snart som mulig, og innen 31.03.2023. Vi påpeker at frist for at tiltak skal være gjennomført er i vårt pålegg satt til 1.12.2023.» Les hele brevet her, Tilbakemelding – redegjørelse tildekningsplan – Bukta – Stavern – Larvik – grunnforurensning.

 

Les saken hvor «Larvik kommune fratok Norconsult AS ansvarsretten for uavhengig kontroll» her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *