Som kjent så har Larvik kommune innført det nye systemet  «Acos møteportal». Dette systemet er lukket for pressen og innbyggere. Det er kun politikere og ansatte i Larvik kommune som har tilgang. Alle brukere må logge seg inn med bank-id.

Allerede i november 2021 søkte Østlands-Posten om tilgang til det nye datasystemet for politikerne, for å kunne følge med i den politiske debatten. Dette fikk avisen imidlertid blankt avslag på av Larvik kommune, som fastholdt at dette var for folkevalgte politikere.

Digitaliseringssjef Vilhelm Einen sa i februar 2020 at det nye systemet neppe ville bli et nettsted åpent for alle, heller ikke for pressen.

Digitaliseringssjef Vilhelm Einen Foto: Bøkebloggen

– Å gjøre dette til en offentlig portal er nok verken mulig eller ønskelig, sa Einen.

15 desember 2021 har Østlands-Posten ved redaktør Eirik Haugen klaget avgjørelsen inn til Statsforvalteren. Les tidligere sak i Bøkebloggen her. 

Nå har sivilombud Hanne Harlem på nytt bedt Statsforvalter om mer informasjon. Sivilombudet konkludere blant annet med dette i brevet datert 24 februar 2023:

«Sivilombudet mener at et forslag som er lagt inn «bobla» er et ferdigstilt dokument, og dermed et «saksdokument», idet det blir synlig for de øvrige medlemmene av det folkevalgte organet, jf. offentleglova § 4 andre ledd. Det kan derfor kreves innsyn i forslaget, så lenge ikke annet følger av lov eller forskrift i medhold av lov, jf. § 3.»

«Ombudet tar ikke stilling til om dokumentene i «bobla» kan anses som organinterne etter offentleglova § 14. Dersom Statsforvalteren her «kan» gjøre unntak etter offentleglova § 14, er det uansett vanskelig å se saklige grunner for at det her skal gis mindre merinnsyn etter offentleglova § 11 enn hva som skal være offentlig i medhold av møteoffentlighetsprinsippet i kommuneloven § 11-5. Dersom aktiviteten er møtepliktig etter kommuneloven § 11-2, er aktiviteten offentlig så langt den ikke oppfyller vilkårene for møtelukking, jf. uttalelse 21. desember 2022 (SOM-2022-4149).»

«Ombudet ber Statsforvalteren vurdere saken på nytt innen 24. mars 2023.» Les hele brevet her, Statsforvalter svar 24 feb 2023

Bøkebloggen gir redaktør Eirik Haugen full støtte i klagen og vi håper nå at Sivilombudet omgjør vedtakene fra Larvik kommune og Statsforvalteren slik at både media og innbyggere får innsyn i «Bobla».

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *