Som kjent så har Larvik kommune innført det nye systemet  «Acos møteportal». Dette systemet er lukket for pressen og innbyggere. Det er kun politikere og ansatte i Larvik kommune som har tilgang. Alle brukere må logge seg inn med bank-id.

Allerede i november 2021 søkte Østlands-Posten om tilgang til det nye datasystemet for politikerne, for å kunne følge med i den politiske debatten. Dette fikk avisen imidlertid blankt avslag på av Larvik kommune, som fastholdt at dette var for folkevalgte politikere.

Digitaliseringssjef Vilhelm Einen sa i februar 2020 at det nye systemet neppe ville bli et nettsted åpent for alle, heller ikke for pressen.

Digitaliseringssjef Vilhelm Einen Foto: Bøkebloggen

– Å gjøre dette til en offentlig portal er nok verken mulig eller ønskelig, sa Einen.

15 desember 2021 har Østlands-Posten ved redaktør Eirik Haugen klaget avgjørelsen inn til Statsforvalteren. Les tidligere sak i Bøkebloggen her. 

Nå har saken havnet hos Sivilombudet og de ber om mer informasjon fra Statsforvalter som igjen har innhentet informasjon fra Larvik kommune. De skriver blant annet dette i svaret datert 1 november 2022:

Les hele tilbakemeldingen datert 1 november 2022 fra Statsforvalter til Sivilombudet her, Redegjørelse – Klage – Innsyn i dokumenter – Larvik – Politikerportalen – Møteportalen – Østlands-Posten

31 januar 2023 har Statsforvalter på nytt svart opp Sivilombudet og skriver blant annet dette i svaret:

«Statsforvalteren ser ikke grunn til å treffe nytt vedtak i saken. Vedtaket av 13.01.2022 blir med dette stående uendret.»

«Statsforvalteren tar Sivilombudets lovtolkning til etterretning, men kan ikke se at klagesaken kan flyttes fra offentleglova og over i kommunelovsporet. Private parter har ikke klagerett på saksbehandlingsregler i kommuneloven, og Statsforvalteren har ikke myndighet til å behandle en slik sak som klageinstans. Østlands-Posten har heller ikke rett til å kreve at Statsforvalteren gjennomfører en statlig lovlighetskontroll etter reglene i kommuneloven kapittel 27. Selv om det skulle foreligge en lovstridig praksis, reises det dessuten spørsmål ved om dette er en avgjørelse som kan undergis lovlighetskontroll etter kommuneloven. Sivilombudet kan alternativt rette en henvendelse til kommunen dersom ombudet mener at bruken av «bobla» er i strid med kommuneloven.» Les hele svaret her, Statsforvalter svar 31 jan 2023.

Redaktør Eirik Haugen har allerede 1 februar 2023 sendt inn ytterligere informasjon til Sivilombudet og skriver blant annet dette i mailen:

«Vi viser til E-post fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark der vedtaket om den politikerportalen blir opprettholdt.»

«Østlands-Posten håper Sivilombudet følger opp sin meget gode uttalelse om saken. For vår del har vi levert de anmerkninger vi har i saken.»

«Vi legger også merke til at Statsforvalteren i hovedsak er enig med Sivilombudet, men er uenig i hvem som har klageadgang. Det er en tolkning vi finner svært spesiell.»

«Vi håper derfor Sivilombudet følger opp denne saken.» Les svaret fra redaktør Haugen her, ØP 1 feb 2023

Bøkebloggen gir redaktør Eirik Haugen full støtte i klagen og vi håper nå at Sivilombudet omgjør vedtakene fra Larvik kommune og Statsforvalteren slik at både media og innbyggere får innsyn i «Bobla».

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *