Østlands-Posten hadde en sak om Pakkhuset i 2017 hvor de satte fokus på den billige leien. De skrev blant annet dette i saken:

«Planutvalget avgjorde i møtet tirsdag at Quality Grand Hotel Farris får drive restaurant i Pakkhuset i indre havn i Larvik fram til 31. desember 2022. Da går også leieavtalen for stedet ut.» Les søknaden her og vedtaket fra PU 28 mars 2017 her.

«Hotellet fikk leie Pakkhuset i 2008, med en leie på 10.000 kroner det første året, og 15.000 det neste. Deretter 25.000 per år. Denne avtalen har senere blitt fornyet flere ganger. I 2012 ble leieforholdet fornyet til å gjelde fram til 2022, og leien satt til 25.670 kroner, men med årlig regulering i forhold til konsumprisindeksen.»

«Leieavtalen gjelder disponering av brygge og lagerbygg på Vestre brygge. Totalt leieareal på cirka 1.762 kvadratmeter, inklusiv lagerbygg på cirka 580 kvadratmeter.»

«Alle omkostninger i leieforholdet, som for eksempel nødvendige bygningsmessige endringer, alle driftsutgifter etc. faller på leieren.» Les hele saken fra ØP 30 mars 2017 her.

Bøkebloggen skrev torsdag saken «Vestre Brygge stenges 3 mars», les hele saken her.

Hva skjer med leieavtalen mellom Larvik kommune og Pakkhuset? Er det allerede skrevet ny avtale?

Hvis det fortsatt skal drives restaurant her så er det kanskje på tide å legge dette ut på anbud?

Det er vel på tide å se på dagens leiepris også siden vi vet at drivere oppe i sentrum må betale den samme summen i måneden som Pakkhuset har betalt i året?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *