Det er nå to år siden Bøkebloggen skrev denne saken om gjenoppføring av biblioteket i Larvik. Les saken her. 

I dagens formannskap skal politikerne behandle en sak om etterbruk av bibliotekstomta i Badeparken. Forslaget fra kommunedirektøren er:

«Det bevilges NOK 5,5 mill (inkl. mva) til etablering av en møteplass med aktivitetstilbud for barn og unge på bibliotekstomta. Anlegget har en tidshorisont på minimum 10 år. Midlene tas fra disposisjonsfondet.»

Denne saken tar sikte på å klarlegge tidshorisont, standard og budsjett for opparbeidelsen av midlertidig park/ friområde på bibliotekstomta.

Badeparken mangler tilbud som bidrar til aktivitet og opphold. Bibliotekstomta har en eksponert plassering som ansees som attraktiv særlig for ungdom, og økt aktivitet vil kunne bidra til aktivisering også av nærliggende områder og av parken.

Som det fremgår av vedlegget “Medvirkning” har det vært en grundig medvirkningsprosess med den aktuelle målgruppen, der ungdommen har fått anledning til å komme med sine meninger og ønsker for hvordan bibliotekstomta skal fremstå i fremtiden. Les hele undersøkelsen her.

Det foreslåtte tiltaket er beskrevet under faktiske opplysninger og i vedlagte planskisse. Dette tiltaket er anslått til å koste 7,0 MNOK. Les hele planskissen her.

Hvis man ønsker at det skal etableres skøytebane på området så er dette nærmere beskrevet under alternativ løsning og i vedlagte notat. Dette tiltaket er anslått til 13 MNOK, inklusiv 1 MNOK i tippemidler. Les hele innstillingen i saken her. 

I saken ligger det også med en «UngData undersøkelse».

«I UngData-undersøkelsen, samt medvirkningen som er gjort for området, kommer det klart fram at Larvik mangler møteplasser for ungdom i sentrum. Det er mangel på områder hvor ungdommen kan møtes og være sammen. I Larvik by er tilbudene nede ved Indre Havn, Sliperiet og Furumoa, samt oppe på Månejordet og Lovisenlund.» Les hele undersøkelsen her.

I kveldens formannskap skal politikerne behandle «Omkampen om kjøp av Torget 1» og kanskje tiden nå er inne for på nytt å vurdere nytt rådhus og bibliotek i Badeparken?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *