Status for gjenoppføring av biblioteket i Larvik.

Status for gjenoppføring av biblioteket i Larvik.

Larviks politikere fikk følgende informasjon i Formannskapet denne uken angående status bibliotek.

Kommunen har bedt om en styrt prosess sammen med KLP/Easeit for gjenoppføring av nytt bibliotek, tilbake til samme stand som før skade med de påbud som er utløst av brannen.

Den midlertidige tillatelsen til det midlertidige biblioteket er forlenget frem til 12.12.2022. Dette er også fristen vi jobber mot for å få gjenoppbygget biblioteket.

Konsulentfirmaet Kokkersvold og Bjerke ble i sommer 2020 engasjert for å gjøre en vurdering av krav til dagens forskrifter opp imot gjenverdier på biblioteket. Undersøkelsene viste særlig utfordringer knyttet til seismikk, og krav om tilstrekkelig sikring mot jordskjelv.

Sweco ble kontaktet for å gjøre en uavhengig vurdering av sikring mot jordskjelv. Denne rapporten konkluderer med at fundamenter og betongkonstruksjoner i underetasjen kan gjenbrukes.

Det siste kløveret må rives.

Når biblioteket nå skal gjenoppbygges må det tilfredsstille dagens krav (Tek 17). Biblioteket, slik det fremsto før brannen, hadde noen tekniske løsninger som ikke kan gjenoppbygges dersom vi skal klare å tilfredsstille energikrav. Blant annet betongsøylene i yttervegg har en uheldig løsning som må endres. Dette vil medføre at fasadeuttrykket ikke vil bli eksakt likt som før.

Det anses som lite hensiktsmessig å bygge dårlige løsninger en gang til – samt at lovverket setter stopper for mange av de valgene som ble gjort i sin tid.

KLP har engasjert en arkitekt for å tegne opp en løsning av nytt bibliotek som tilfredsstiller dagens krav. Det jobbes mot et ferdig tegningsgrunnlag fram til sommerferien slik at det kan sendes søknader og utlyses konkurranser for å inngå kontrakt med entreprenør i årsskiftet 21/22. Les hele notatet her. 

Som kjent så har Larvik kommune valgt å gå til rettssak mot KLP for avkortingen i forsikringsutbetalinger.

Rettsaken starter i Larvik tingrett mandag 22 mars 2021 og det er satt av fire dager til saken.

 

Les en tidligere sak fra Svartebukt her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *

2021-03-19T06:57:44+01:0019. mars 2021|Ukategorisert|
Go to Top