Over 6000 eiendommer i Larvik skal takseres for eiendomsskatt i Larvik kommune. Nå starter befaringen av eiendommene.

Alle som eier tomt, bolig og fritidsbolig i Larvik får i disse dager et informasjonsbrev om hvordan eiendommer verdisettes i forbindelse med eiendomsskatt.

I løpet av kort tid starter takseringsfirmaet Verditaksering Kjell Larsen AS (VKL) med utvendig befaring av eiendommer som sakkyndig nemnd skal taksere.

VKL sine ansatte er iført gule vester med påskriften “Taksering” på ryggen, samt legitimasjon utstedt av Larvik kommune.

Bøkebloggen har kontaktet innkjøpssjef Tortstein Åkra for å få innsyn i hvordan firma VKL vant jobben. Det har ikke vært lett å få ut tallene. Les en sak fra 2019 her. 

Sjekket derfor opp firma VKL AS og ble mer nysgjerrige etter å ha sjekket regnskapstallene. Firmaet hadde driftsinntekter på kr 17.820 mill i 2021 og fikk et resultat på kr 8.300 mill før skatt. Se tall her.

Torstein Åkra ga oss innsyn i utlysningen i Doffin som ble lagt ut 27 januar 2023 med tilbudsfrist 24 februar 2023. Les Doffin her og Mercell her.

I utlysningen er det estimert en totalverdi på kr 6 000 000,-.

Etter flere purringer oversender Åkra protokoll for anskaffelsen. Se protokoll, Taksering av fritidseiendommer og landbrukseiendommer

Protokollen viser at det kom inn tre tilbud, VERDITAKST OLE C. TORGERSEN, HRP AS og VERDITAKSERING KJELL LARSEN AS.

To av tilbudene ble avvist av rådgiver Øivind Sørum i Larvik kommune og VERDITAKSERING KJELL LARSEN AS ble innstilt som vinner av konkurransen.

Innkjøpssjef Åkra ville først ikke gi ut prisene som de tre firmaene hadde levert inn og begrunnet det med at prisene var forretningshemmeligheter.

«-Prisene vil vi ikke vise da de er å anse som forretningshemmeligheter,» skrev Torsten Åkra.

Etter en ny henvendelse så har vi tirsdag fått oversendt prisene på de tre tilbudene.

«Enkeltpriser er unntatt offentligheten, jf offentleglova § 13 første ledd jf forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2. om taushetsplikt om forretningshemmeligheter.»

«Totalsummen/evalueringsprisen på de tre tilbudene var:

Avviste tilbydere (ikke kontrollerte priser)»
HRP AS Kr 8 613 000
VERDITAKST OLE C. TORGERSEN Kr 2 994 000

«Godkjente tilbydere (kontrollerte priser)» 
VERDITAKSERING KJELL LARSEN AS Kr 4 911 700

Verditakst Ole C. Torgersen ble avvist pga at firmaet ikke var miljøsertifisert på det tidspunktet anbudet ble levert, men kunne dokumentere at de var i gang med sertifiseringen. Til info så har firmaet Verditakst jobbet med takseringer for kommuner i 20 år. 4000 eiendommer ble taksert for Råde kommune i 2022. Les sak i Moss Avis her.

Siden det er Larviks innbyggere sine skattepenger som skal finansiere denne jobben så mener vi at det er viktig med åpenhet for å vise hva Larvik kommune må betale for oppdraget med takseringen.

Burde Larvik kommune valgt billigste tilbud og spart 2 millioner?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *